Posten tilbyr utdanning

Posten Norge har inngått avtale med Norsk Industri om å tilby medarbeiderne et nettbasert kurs i logistikkfag.

Publisert Sist oppdatert

Posten har et langsiktig mål om at flest mulig av medarbeiderne skal ha et relevant fagbrev, og ønsker å legge til rette for at ansatte skal kunne ta fagbrev i kombinasjon med jobb.

- Vi valgte Norsk Industri som leverandør for nettbasert fagbrevkurs i Logistikkfaget fordi de etter vår vurdering kan levere den kvaliteten vi etterspør til en konkurransedyktig pris. Vi ser frem til et godt samarbeid som vi forventer vil gi kursdeltakerne fra Posten og Bring en motiverende læringsopplevelse og det faglige utbyttet som kreves for å ta fagbrev i Logistikkfaget, sier Seniorrådgiver Norunn Alling i Posten Norge AS.

Kjetil Tvedt i Norsk Industri forteller til Moderne Transport at han regner med at rundt 100 Posten-ansatte vil gjennomføre kurset i løpet av 2014.

- Kurs i Logistikkfagbrevet er nettbasert kombinert med kompendium og skal gjennomføres som selvstudie, eventuelt kombinert med støtteundervisning, innleder fagsjef Anita Østro i Norsk Industri.

- Kurset har en rekke oppgaver som skal sendes inn til en nettlærer. Hver deltager får en nettlærer som følger en gjennom kurset. Dette gir den nødvendige fleksibilitet, samtidig som man får tilgang til et velprøvd konsept. Vi har lang erfaring med å utdanne praksiskandidater, og tilbyr i dag rundt 30 ulike fagbrev, sier hun.

Kurset dekker målene i læreplanen og har som mål å forberede deltakerne til den offentlige eksamen og/eller fagprøven i faget. Kurset kan startes når som helst, og gjennomføres i eget tempo. Det er vanlig å bruke fra et halvår til ett år på kurset, og avsluttes med en offentlig eksamen i faget. Eksamen arrangeres to ganger i året, henholdsvis juni og desember, på en videregående skole i nærheten av bedriften/kandidaten.

Har også to-dagerskurs

Logistikkompetanse er et viktig satsingsområde for Norsk Industri. Ettersom logistikkostnadene er store for mange norske bedrifter, opplever Norsk Industri økt interesse for kurs på dette feltet. I tillegg til fagbrevutdanningen har organisasjonen også Transport- og Logistikkskolen. Gjennom fire moduler à to dager i Oslo lærer deltagerne å kombinere teori og praksis, og gir deltagerne en innføring i de sentrale elementene innen faget. Dette tilbudet retter seg både mot faglærte og ansatte med annen kompetanse.