Schenker tok inn mest i 2012

Regnskapstallene viste at DB Schenker var Norges største aktør i transport- og spedisjonsbransjen i fjor - akkurat som i 2011. Se hele listen over Norges 53 største logistikkselskaper her.

Publisert Sist oppdatert

Naturligvis er Posten Norge AS den største aktøren hvis man ser på bransjen samlet, men ettersom Bring-divisjonen er splittet opp i en rekke selskaper, som for eksempel Bring Express og Bring Linehaul, er det DB Schenker som figurerer på topp. Selskapet hadde ifjor driftsinntekter på 3,77 milliarder kroner, en økning på 33 millioner kroner sammenlignet med året før. Driftsresultat var likevel tilnærmet likt i de to årene, rundt 160 millioner kroner.

DB Schenker er som kjent arvtakeren etter Linjegods og er eid av Deutsche Bahn. Selskapet, som har 32 terminaler i Norge og drøyt 1200 ansatte, håndterte ifjor ca. 4,8 millioner sendinger.

Utlendingene dominerer

Av de åtte øverste selskapene på listen er samtlige enten eid av den norske stat eller på utenlandske hender, og viser med all tydelighet at det er vanskelig å bli blant de virkelige gigantene om man kun har privat, norsk kapital i ryggen.

MTs oversikt, som baserer seg på regnskapstall hentet ut fra Proff Forvalt, viser at det i Norge var drøyt 50 selskaper med driftsinntekter over 200 millioner kroner i fjor.

Vi gjør oppmerksom på at oversikten har fokusert på bransjene spedisjon, godstransport på vei, sjø (innenriks), bane og i luften.

Norges største logistikkselskaper:

Oversikten viser norske transport- og spedisjonsselskaper som hadde driftsinntekter over 200 millioner kroner i 2012.
Kilde: Proff Forvalt