Norsk PMI stiger

Indikerer en økning i industriaktiviteten i mai.

Publisert Sist oppdatert

PMI steg fra 49,2 i april til 52,0 i mai. Dette er den høyeste indeksverdien siden mai i fjor. Dermed indikerer PMI en økning i industriaktiviteten i mai.

Dermed indikerer PMI en økning i industriaktiviteten i mai. Det var særlig en oppgang i produksjons- og ordreindeksene som trakk hovedindeksen opp. Oppgangen i ordreindeksen skyldes i sin helhet en oppgang i ordrene fra hjemmemarkedet.

Norsk PMI er Norges innkjøpssjefsindeks og offentliggjøres i et samarbeid mellom NIMA – Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk og Danske Markets. 300 innkjøpssjefer får hver måned tilsendt et spørreskjema, der de skal vurdere bedriftens varebehov. verdier over 50 betyr økt aktivitet, mens tall under 50 betyr det motsatte. 

Produksjonsindeksen steg til 54,8 i mai fra 48,1 i april. Dette er den høyeste indeksverdien siden mars i fjor. De ikke-sesongjusterte tallene viser at hver tredje bedrift meldte om økt produksjon i mai, mens kun en av ti meldte om redusert produksjon.

Ordreindeksen steg fra 48,2 i april til 52,6 i mai. Det er den høyeste in-deksverdien siden mai i fjor. Dette skyldes i sin helhet en oppgang i indek-sen for hjemmemarkedsordre, mens indeksen for eksportordrer falt ytterligere.

Sysselsettingsindeksen falt moderat fra 51,3 i april til 50,8 i mai. Dette er likevel den syvende måneden på rad med indeksverdi over 50, som indikerer høyere industrisysselsetting. Dette samsvarer godt med den faktiske utviklingen i industrisysselsettingen.

Det var kun mindre endringer i de andre delindeksene.

Les hele rapporten her.