NIMA-DAGENE nærmer seg

Svein Egil Hoberg er en av foredragsholderne på konferansensom arrangeres 18. og 19. april i Oslo.

Publisert Sist oppdatert

Innkjøpsfaget er i endring, tema for årets konferanse er derfor innovasjon, fremtiden og best praksis.
Blant annet vil Victor Normann, professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole i Bergen, fortelle om hvordan den europeiske finansuroen påvirker Norge. Den tidligere arbeids- og administrasjonsministeren (2001-2004) vil fortelle om den nye økonomiske epoken, som han kaller kunnskapsøkonomien.
Svein-Egil Hoberg, som også er styreleder i NIMA Utdanning, holder et innlegg under tittelen «Kompetanse – nøkkelen til gode innkjøp og anskaffelser i fremtiden». Hoberg har fulgt innkjøpsfaget de siste 30 årene, og sett den enorme og spennende utviklingen faget har hatt. I denne perioden har både offentlige og private anskaffelser blitt profesjonalisert, og innkjøp som funksjon har blitt mer strategisk. Innkjøpsenheter vil i større grad forvente å bidra til innovasjon gjennom et systematisk og målrettet arbeid med sourcing. På dette grunnlaget snakker Hoberg om innkjøpskompetansens og innovative innkjøps betydning for fremtidige gode innkjøp.

Dagligvarer på menyen

Striden i dagligvarehandelen, mellom NorgesGruppen og ICA på den ene siden og Konkurransetilsynet og de øvrige dagligvareaktørene på den andre, gjør fredagens program brennaktuelt.

Odd Gisholt, Dr. oecon Associate Dean for varehandelsledelse ved Handelshøyskolen BI vil kaste lys over en dagligvarehandel som blir stadig mer sentralisert. Han vil blant annet belyse fordeler og ulemper med sentralisert dagligvarehandel og trekke noen paralleller til andre bransjer.

Etter innlegget fortsetter diskusjonen i en paneldebatt med temaet «Innkjøp innenfor dagligvarehandelen – det som skjer nå, resultater og fremtiden».

Innkjøp i olympisk ånd

Som vanlig har NIMA-dagene også engelskspråklige foredragsholdere. Flere høres også ut til å være verdt å få med seg.

Blant annet vil Laurie Neville, Procurement Programme Manager for Londons OL-komité, fortelle om innkjøpsutfordringene i forbindelse med fjorårets olympiske- og paralympiske leker.

Denne globale begivenheten var avhengig av et stort antall ulike leverandører som skulle levere alt fra catering til sportsutstyr, seremoniproduksjoner og midlertidige arenaer, teknologi og transport. Det ble anskaffet varer og tjenester for 700 millioner britiske pund fra en innkjøpsorganisasjon som besto av 13 avdelinger og 80 ulike funksjonsområder. Å organisere og mobilisere dette enorme innkjøpsprogrammet ble komplisert, spesielt for en organisasjon som måtte vokse like raskt som Londons OL-komité LOGOC. Å finne de riktige produktene og tjenestene i forhold til lekenes krav til pris, bærekraft og mangfold sto sentralt gjennom hele anskaffelsesprosessen. Neville vil i den sammenheng fortelle om utfordringene og hvilke erfaringer man satt igjen med etter gjennomføringen.