Avgjør Tollpost-strid i retten

Transportarbeiderforbundet/LO og NHO/Tollpost-Globe møter hverandre i retten denne uken.

Publisert Sist oppdatert

Striden står om bruk av sjåfører inne på godsterminalen til Tollpost-Globe i Bergen. Omfangsbestemmelsen i Speditøravtalen, som Arbeidsretten skal ta stilling til, kom inn i 2010, etter en 3 ½ uker lang streik, skriver Fri Fagbevegelse.

I 2010 kom ikke de lokale partene i bedriften i Bergen til enighet om hvem som skal utføre arbeidet p terminalen. Forhandlinger mellom LO og NHO har ikke ført fram.

Transportarbeiderklubben mener at sjåfører brukes til arbeid de ikke har anledning til å utføre ifølge omfangsbestemmelsen i tariffavtalen.

Der heter det blant annet «at terminalarbeidet i hovedsak skal utføres av terminalarbeidere, og i hovedsak baseres på faste heltidsstillinger.» Videre «at distribusjonssjåfører og linjesjåfører kan laste og losse egen bil.» Sjåførene skal ikke brukes til å sortere gods over hele terminalen.

Transportarbeiderforundet/LO har stevnet NHO og Tollpost-Globe med påstand om tariffbrudd.

En dom vil trolig foreligge om tre uker.