Nordmenn handler mest på nett

Og nå tester Postnord ut pakkeautomater for å gjøre handlingen enkel for forbrukerne.

Publisert Sist oppdatert

Norske forbrukere sto for nærmere 7 milliarder kroner av den nordiske netthandelen i andre kvartal, og netthandlet i gjennomsnitt for ca 2700 kroner hver, det viser Postnords nordiske e-barometer for andre kvartal 2014.

Den totale verdien av nordisk netthandel beregnes til rundt 30 milliarder kroner i andre kvartal. Forbrukene oppgir at rundt 8,5 milliarder av dette er handel fra utenlandske nettsider.

- Nærmere 3 av 4 (71 prosent) norske forbrukere netthandlet varer i løpet av de andre kvartal 2014, og de yngste forbrukerne var de hyppigste handlerne i vår. Kun 7 prosent av norske forbrukere (18-79 år) opplyser at de aldri netthandler, sier E-handelsekspert i Postnord, Kristin Anfindsen.

Norske forbrukere holder stand som de mest internasjonale netthandlerne i Norden, og i andre kvartal beregnes halvparten av alle forsendelser til norske nettforbrukere å komme fra butikker i utlandet. 62 prosent av de som oppgir å ha netthandlet i andre kvartal svarer at de har handlet varer fra utenlandske nettbutikker. Menn i alderen 18-29 år er de som handler aller mest fra utlandet; i denne gruppen er andelen 74 prosent i andre kvartal, opplyser Postnord i en pressemelding.

Den totale andelen er imidlertid trolig enda høyere; blant de som svarer at de ikke netthandlet varer fra utenlandske nettbutikker i andre kvartal (28 prosent) svarer 7 prosent at de har handlet fra Zalando, Asos eller Amazon. Dette viser at den reelle utenlandshandelen på nett er høyere, og at enkelte butikker for en del forbrukere fremstår som norske ved å tilrettelegge for kjøp fra Norge på en enkel måte.

Norske forbrukere oppgir i gjennomsnitt at de handlet for rundt 1600 kroner fra utenlandske nettbutikker i andre kvartal.

For å møte netthandelsforbrukernes ønsker om valgfrihet ved levering tester PostNord ut pakkeautomater i de nordiske hovedstedene Stockholm, Oslo og Helsinki. I det danske markedet har PostNord allerede hatt pakkeautomater en stund.

– Pakkeautomatene gjør pakkeuthentingen enda mer tilgjengelig og fleksibel, noe vi vet at netthandlerne setter pris på. I løpet av høsten vil vi samarbeide med netthandelskundene våre om å teste pakkeautomater i utvalgte handlesentre i Oslo-området, sier Kristin Anfindsen.