Først ute med banebrytende navigering

– Dette er så vidt jeg vet en verdensnyhet i helsesektoren, sier Thomas Jelle i Trådløse Trondheim.

Publisert Sist oppdatert

 

St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim, får i dag et innendørs navigeringssystem som gjør at pasienter og pårørende enkelt finner fram. 

GPS-teknologi har revolusjonert måten vi orienterer oss på når vi sitter i bilen eller er ute og går. Inne i store bygninger må vi fremdeles speide etter skilt eller spørre om veien. Derfor har gründerbedriften Trådløse Trondheim utviklet en unik teknologi for innendørs GPS-navigering. Nå blir St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim sammen med Det medisinske fakultet, NTNU, første sykehus i Norden – muligens i verden – til å tilby innendørs navigering. 

– Trondheim er teknologihovedstaden i Norge. Vi ønsker å være i forkant når det gjelder både teknologi og medisin. Det nye St. Olavs Hospital er universitetssykehus for nesten 700 000 innbyggere i Midt-Norge samt lokalsykehus for hele Trondheim. Det er også en stor arbeidsplass og et studiested. Vi har en stor og kompleks bygningsmasse der det kan være vanskelig å finne fram, og vi tror MazeMap vil bli et viktig verktøy for både pasienter, besøkende og ansatte, sier dekanus Stig Slørdahl ved Det medisinske fakultet, NTNU. 

 

Fra og med 30. mai får ansatte, studenter, pasienter og besøkende tilgang til innendørs navigering på universitetssykehuset. MazeMap er tilgjengelig som en gratistjeneste både på nett og i form av en mobilapplikasjon. Tjenesten gir brukeren oversikt over alle rom og fasiliteter i samtlige etasjer i alle bygninger på området. Brukeren kan søke opp alle rom og få en sti fra der hun er til det hun skal. 

 

Lønnsom innovasjonsstøtte  

I 2010 fikk Trådløse Trondheim 300 000 kroner fra Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) for å gjennomføre et pilotprosjekt for innendørs navigering. I 2011 ble tjenesten lanser på NTNUs største universitetsområde, Campus Gløshaugen. Ved nyttår hadde tjenesten blitt benyttet av over 30 000 brukere. Basert på NTNU-suksessen skal Trådløse Trondheim kommersialisere MazeM ap og første sted hvor den lanseres er hos St. Olavs Hospital. 

 

– Med jevne mellomrom blir det hevdet at vi satser for lite på forskning og utvikling i Norge. I dette DIP-prosjektet har de 300 000 kronene vi har investert vært med på å utløse ytterligere ni millioner kroner til videreutvikling av teknologien, der SkatteFUNN og Innovasjon Norge har vært viktige bidragsytere. Dette viser hvor viktig det er å stimulere innovasjonsprosjekter helt fra begynnelsen, i riktig ende, sier Skule Storheill, innovasjonsdirektør og DIP-ansvarlig i Norsk Designråd. DIP-midler støtter idéfasen i et prosjekt og sørger for at designdrevet innovasjonsmetodikk ligger til grunn for hele prosjektet.  

 

Sparer arbeidstid  

MazeMap har allerede vært tilgjengelig for betabrukere ved universitetssykehuset siden februar i år. Thomas Jelle forteller at tilbakemeldingene har vært svært gode, og han gle der seg nå til løsningen blir tilgjengelig for alle. 

 

– På store sykehus kan det være vanskelig å finne fram. Første gang vi snakket med St. Olavs Hospital fikk vi vite at det ikke er uvanlig at folk drar innom dagen før innleggelse bare for å orientere seg. MazeMap er et derfor et viktig supplement for å hjelpe pasientene å finne fram, og kan spare arbeidstid for ansatte som ikke trenger å forklare veien for pasientene, sier han.  

 

Installasjonen er forholdsvis rimelig fordi MazeMap benytter seg av trådløse nettverkssendere som allerede eksisterer i bygningsmassen. Ifølge Jelle finnes det bare et fåtall konkurrerende løsninger på verdensbasis. 

 

Flere avtaler på trappene  

– Vår største konkurrent er substitutter som informasjonstavler, papirkart og resepsjonsskranker. Det er et enormt marked for innendørs navigasjon, både i Norge og u tenlands. Vi håper å komme i mål med flere store avtaler i løpet av kort tid, sier Jelle. 

 

Totalt har 69 norske innovasjonsprosjekter fått støtte av DIP i løpet av de fire årene programmet har eksistert.  

 

 

– DIP er et unikt program i europeisk sammenheng, og appellerer til bedrifter og organisasjoner som har vilje til gjennomgripende endring. Ved å bruke designmetodikk som innovasjonsverktøy kan vi utfordre etablerte sannheter og oppnå reell nyskapning. Først da får vi radikalt bedre produkter og tjenester, og ikke bare finpussede versjoner av tidligere utgaver, understreker Storheill i Norsk Designråd.