Solid logistikkvekst i PostNord

Sterk logistikkutvikling har gitt PostNord gode resultater.

Publisert Sist oppdatert

Ifølge selskapets delårsrapport utgjorde nettoomsetningen 9757 millioner svenske kroner 2. kvartal mot 9487 millioner samme periode i fjor.

Første halvår utgjorde nettoomsetningen 19.589 millioner svenske kroner, mot et fjorårsresultat på 19.480 millioner.

Stiller krav

Fungerende adm. direktør og konsernsjef, K. B. Pedersen, kommenterer at brevmengdene fortsetter å falle, noe som stiller krav til ytterligere effektivisering av virksomheten.

Han viser til at det er politisk enighet i Danmark om ny postlov som vedtas i løpet av året.

– PostNord fortsetter utviklingen av logistikkvirksomheten som i dag utgjør en tredjedel av konsernets nettoomsetning, som for øvrig økte 19% i 2. kvartal, sier Pedersen.

Harlem og andre

Han understreker at kjøpet av Nordisk Kyl Logistik AB og Transbothnia AB supplerer den eksisterende logistikkvirksomheten i Sverige.

– Det igjen styrker vår posisjon i et voksende nordisk logistikkmarkedet, sier Pedersen.

I likhet som for norske Posten gir veksten i e-handlen økte inntekter fra distribusjon av varer. Konsernets B2C-pakkemengder økte 10% andre kvartal.

Det er snart godt året siden PostNord kjøpte det norske transport- og logistikkselskapet Harlem Transport. Det bidro til å komplettere PostNords virksomhet i Norge og styrket konsernets posisjon i det voksende norske logistikkmarkedet.

Som kjent tiltrer Håkan Ericsson som adm. direktør og konsernsjef i PostNord 1. oktober i høst.