Logistikkfilosofi som funker

– Subsea 7 har en klar filosofi om at logistikken skal være minst mulig synlig.

Publisert Sist oppdatert

Det sier Vidar Løining, SCM Chartering & Logistic Manager Norway til Mtlogistikk.

Subsea 7 er en global leder innen SURF segmentet(Subsea Umbilical, Riser, Flowline).

Oppbygging

Løining har ledet Chartering & Logistics-avdelingen i selskapet de siste 15 årene. Han har vært sentral i oppbyggingen av logistikkavdelingen på i underkant av 40 medarbeidere.

Antallet ansatte varierer med de forskjellige typer prosjekter. Det leies inn logistikk-koordinatorer for å klare toppene.

Globalt

- Vi har i overkant av 40 offshore installasjonsfartøyer som opererer globalt, og hvor ca. 15 opererer i Nordsjøen til enhver tid. Vi har vår hovedbase i Dusavik utenfor Stavanger, men opererer fra alle offshorebaser i Norge. I tillegg henter vi fabrikkert utstyr fra leverandører langs hele kysten, sier Løining.

Høye logistikk-krav

Han forteller at oppdragene setter høye krav til logistikk-kjeden.

- Supply Chain står for nærmere 70% av kontraktverdien. Min filosofi er at logistikken i prosjektene skal være minst mulig synlig og at logistikkoppgavene skal skje uten for mye «støy», i en ellers hektisk prosjekthverdag. Dette klarer vi å få til med selvstendige, dedikerte medarbeidere, samtidig som vi har et profesjonelt støtteapparat i ryggen, sier Løining.

Full kontroll

Hovedbasen i Dusavik består av lager og verksted. Lageret er et sentralt varemottak hvor utstyret pakkes og klargjøres før varene sendes videre i containere til mobiliseringsbasen.

- På denne måten klarer vi å ha full kontroll på alt utstyret som skal om bord i våre båter, samtidig som vi får kontrollert løftesertifikater og datablader før mobilisering. En av fordelene med å jobbe som logistikk-koordinator i Subsea 7-prosjektene er at vi får muligheten til å delta i hele logistikkkjeden, fra prosjektet starter til avslutning. Med våre større prosjekter får vi også utvidet transportkjeden til å bli mer global med alle de utfordringer det innebærer, sier Løining.