Får likevel skipe trevirke fra Lierstranda

- Nå starter arbeidet med å få på plass en flytende kaifront.

Publisert Sist oppdatert

Lier Kommune og eiendomsselskapet Eidos har nå besluttet å gi skognæringen tilgang til bruk av Lierstranda for utskiping av virke.

- Dette er en gledens dag for hele verdikjeden i en stor og viktig skogregion, sier Gaute Nøkleholm i Norskog, en medlemsorganisasjon for skogeiere.

Ormådet det er snakk om ligger noen hundre meter øst for Drammen Havn, og er en tømmerhavn fra da Södra Cell hadde papirproduksjon på Tofte i Hurum. Södra leier fortsatt tomten, og har ønsket å fremleie området for bruk til ny tømmerhavn.

Det har ikke eier, eiendomsselskapet Eidos, gått med på. Eidos er eid 55 prosent av Lier kommune, som heller har ønsket å bygge en ny fjordby på tomten.

Nå har imidlertid Eidos snudd, og trevirke kan igjen skipes ut fra havna.

- Vi snakker om flere milliarder i verdiskaping og flere tusen arbeidsplasser som nå hviler på muligheten for effektiv transport uten omlastinger, som via havn går til et verdensmarked.  Mangel på utskipingsmulighet påfører en av regionens økonomisk viktigste næringer store utfordringer. Derfor er det svært viktig og gledelig at Eidos har innvilget søknaden om bruk. Nå starter arbeidet med å få på plass en flytende kaifront ved Lierstranda, sier Nøkleholm.