Ga trønderne et spark i baken

NHO-sjef Kristin Skogen Lund ber trønderne om å få fortgang på byggingen av ny godsterminal.

Publisert Sist oppdatert

I sitt innledningsforedrag på Røroskonferansen torsdag hadde Skogen Lund fokus på et Trøndelag i vekst.

– Det er nå fremtiden bygges, understreket hun under åpningen av Midt-Norges viktigste møteplass for logistikkbransjen.

NHO-direktøren fortalte at Norge får et tøft år, og at vi står i et epokeskifte.

- Den teknologiske utviklingen stiller enorme krav til kompetanse, og hvordan vi bruker kunnskapen. I tillegg kommer de digitale endringene, delingsøkonomien og teknologi som skaper helt nye næringer og arbeidsrutiner. Teknologien finnes. Og mange av løsningene er allerede i bruk.

Skogen Lund påpekte at vi har et godt utgangspunkt for å møte disse endringene.

Varene skal frem

– Velferd følger av verdiskaping og produksjon av varer og tjenester. Men disse varene skal også leveres til rett tid. Derfor setter NHO alltid samferdsel øverst på prioriteringslisten. Har vi ikke råd til å oppruste samferdselen nå, har vi heller ikke råd senere, sa NHO-sjefen.

Ifølge Skogen Lund har norsk samferdsel et investeringsbehov for 1500 mill. kroner frem mot 2050.

– Dette er kronemidler som må utnyttes til fulle, og med maks effekt. Her øremerkes prosjekter som nye stamveier og godsterminal i Trondheimsregionen som har stått overfor en betydelig økning i kostnadsrammen. Nå må aktørene rundt terminalen komme til enighet og se terminalutbyggingen i en større sammenheng. Den må komme på plass snart, oppfordret NHO-sjefen.

Hun understreker den krevende situasjonen landet står overfor, hvor Norge går inn i en periode med lavere vekst og høyere arbeidsledighet. Skogen Lund stiller derfor klare krav til politikerne for å lose Norge gjennom utfordringene.

Slagkraftig

Den 42. Røroskonferansen i rekken har som vanlig et slagkraftig program med aktuelle innlegg på høyt faglig nivå.  

- Sammen med de fantastiske omgivelsene på Røros, skaper vi også en god ramme for nettverksbygging og kompetanseheving, sier styreleder Lars Inge Fenes i Logistikkforeningen, Trøndelag.

Konferansen foregår som vanlig på Røros Hotell.