Nordens ivrigste netthandlere

Nordmenn bruker mer penger enn sine nordiske naboer på netthandel.

Publisert Sist oppdatert

I tredje kvartal brukte nordiske forbrukere 32 milliarder kroner på netthandel, viser Postnords rapport Netthandel i Norden.

Sju av ti forbrukere i Norden netthandlet i løpet av tredje kvartal i år. Den høyeste andelen netthandelsforbrukere finnes i Norge (72 %) og den laveste i Finland (62%).

- Norge har ikke bare den høyeste andelen netthandelsforbrukere, men også det høyeste gjennomsnittlige pengeforbruket. Norske netthandelsforbrukere anslår at de netthandlet varer for 8,5 milliarder kroner i tredje kvartal. I gjennomsnitt handlet norske netthandelsforbrukere for 3259 kroner, sier utviklingssjef for E-commerce i Postnord Kristin Anfindsen.

Ifølge rapporten anslår 33 prosent av de nordiske forbrukerne at kommer til å kjøpe julegaver på nett i år – et tall som også gjelder for Norge. Én av tre norske forbrukere sier at de tror de vil handle julegaver på nett i år, og her forventer de i snitt å legge igjen 2 300 kroner. Dette betyr at nordmenns julehandel på nett vil summere seg til rundt 3 milliarder kroner.

- Trolig er dette en ganske forsiktig prognose, da 31 prosent av forbrukerne ennå ikke vet om de kommer til å netthandle julegaver. Den viktigste årsaken nordiske forbrukere oppgir til at de velger å netthandle julegaver er at det er enkelt og komfortabelt, men også at det er billigere, sier utviklingssjef for E-commerce i Postnord AS, Kristin Anfindsen.

Netthandel i Norden tredje kvartal 2014, sammendrag:

- Verdien av nordiske forbrukeres netthandel i løpet av tredje kvartal 2014 beløp seg til cirka 32 milliarder NOK.
- Av disse anser forbrukerne at cirka 8,7 milliarder NOK er netthandel via nettsider de mener er utenlandske.
- 43 prosent av de nordiske netthandlerne oppga at de hadde handlet fra utlandet i løpet av kvartalet.
- Når innbyggerne i Norden netthandler fra utlandet, foretrekker de Storbritannia, USA, Kina eller Tyskland.
- Klær/sko,bøker/medier, hjemmeelektronikk samt kosmetikk, hud- og hårpleieprodukter er de fire varekategoriene som flest forbrukere i de nordiske landene kjøpte på nett i årets tredje kvartal.
- 33 prosent av de nordiske forbrukerne anslår at de skal kjøpe julegaver på Internett i år til en samlet verdi av 10 milliarder NOK.
- De nordiske forbrukerne mener de vil julegavehandle for til sammen nesten 55 millioner NOK.
- Julehandelen på Internett kulminerer i slutten av november.
- Den viktigste årsaken til at forbrukerne i Norden velger å handle julegavene sine på Internett, er at det er enkelt og komfortabelt.

Om netthandel i Norden tredje kvartal 2014 Postnord følger fra og med første kvartal 2014 den nordiske utviklingen innen netthandel hvert kvartal, undersøkelsen bygger på forbrukernes vurderinger av hvor mye de har netthandlet for. Netthandelen i Norden publiseres én gang i kvartalet og bygger på en forbrukerundersøkelse som blir gjennomført i Sverige, Danmark, Norge og Finland, med drøyt 4000 respondenter. Forbrukerundersøkelsen ble gjennomført i oktober 2014.