Mr. Logistikk 70 år

Jon Ludvig Gjemble fyller 70 år 12. mai. Vi gratulerer og ønsker lykke til videre.

Publisert Sist oppdatert

Mr. Logistikk har gitt over 50 år av sitt liv til logistikkbransjen. I 2009 sluttet logistikkbossen i Norske Skog Skogn etter 45 år i selskapet og etablerte konsulentselskapet TransLog Gjemble.

Via TransLog vedlikeholder han et bredt opparbeidet logistikknettverk. Selskapet er en viktig ballast i Gjembles videre engasjement og oppdrag for norsk industri.

Gull verdt

Logistikkveteranen har vært gull verdt for transport- og logistikkbransjen, først og fremst for godstransport på jernbane. Han har vært konsernstyremedlem i NSB som eier 100% av CargoNet. I tillegg har han vært med i styret i Mesta AS. Hans styreengasjement har hatt stor betydning for utviklingen og koordineringen av logistikken på vei, bane og sjø.

Gjemble har også vært en svært viktig pådriver for å løfte virkestransporten og logistikken både i Midt-Norge og landet for øvrig. Hans sterke engasjement, ikke minst med å koordinere transporten på vei, sjø og jernbane, er nok blitt lagt merke til også utover landegrensen. Gjemble har vært en hyppig foredragsholder om temaet i sentrale, politiske forum i både Norden og EU de siste årene.