Lageret til IKM Testing ligger på Sola utenfor Stavanger, og håndterer en lang rekke ulike enheter som lagres både inne og ute.

Måtte optimalisere lageret for å møte kraftig vekst

Blant annet ny storkontrakt med Equinor gjorde at IKM-testing enten måtte finne seg nytt lager, eller jobbe smartere på det gamle.

Publisert

IKM Testing er en ledende leverandør innen mekanisk ferdigstillelse, commissioning, pre-commissioning og decommissioning-tjenester, utleie av utstyr og mange andre tjenester, spesielt knyttet opp mot offshoreindustri, men også til landbasert industri fra sin base på Sola i Rogaland.

Logistikk 2024

Hva: Vårens viktigste logistikk-konferanse
Hvor: Vika Kino, Oslo
Når: 29. mai, 09:00 - 16:00 
Hvem: Nina Stokke, Unil – Bjørn Christoffer Ottersen, Norgips – Rune Berg Stiansen, DSV – Ole Andreas Hagen, NHO LT - Runar Wiksnes, Virke – Sandra Bourbon, Bring Shelfless – Fredrik Bringager, Hive Autonomy – Merete Østby, Yara – Kent Olsson og Claes Jönsson, Consafe Logistics – Thomas Rønningen, Brødrene Dahl – Stig Løland, Tolletaten – Morten Høgberg, Kuehne+Nagel – Knut Gravråk, NLF – Vidar Karlsen, Grønt Skipsfartsprogram - Øyvind Ludt og Glenn Lund, Moderne Transport / Logistikk Inside
Tema: Grønn. Effektiv. Lønnsom
Vi ser på ulike fasetter innen logistikk som gjør bransjen bærekraftig på alle måter; internasjonale forsyningskjeder og – forstyrrelser, AI/KI, Vareeierundersøkelse, mangfold og innovasjon, automasjon, toll/Digitoll, ny teknologi. Blant annet.

For mer informasjon og fullstendig program: www.logistikk2024.no 

Ja, også blir det tidenes hyggeligste båttur på Oslofjorden etter det faglige programmet!

Konferansen arrangeres av Moderne Transport og Logistikk Inside i samarbeid med Logistikkforeningen.

– Når vi reiser ut for å jobbe, har vi i stor grad med oss utstyr for å gjøre jobbene. Dette må klargjøres og ferdigstilles og testes. Der fikk vi hjelp til å se på strømlinjeforming av driften, om den var optimal eller ikke, forteller prosjektleder hos IKM Testing Hallvard Berntzaa til MT.

Optimaliserte

Med en solid vekst og en ny kontrakt med Equinor på hendene, måtte lagerplassen på Sola og arbeidsmetodene evalueres for at selskapet skulle holde tritt. Etter rådgivning fra ekspertene i Opti Log slipper nå IKM Testing en kostbar flytteprosess.

– De begynte å få begrensninger på lageret sitt, og har fått en ny stor avtale med Equinor og da trengte de å optimalisere lageret – eller å se etter nytt lager, sier Trond Iversen, daglig leder i Opti Log AS.

Han satte en av sine mest betrodd menn, seniorrådgiver Tor Watne på saken.

GA RÅD: Tor Watne i Opti Log

– Det vi har gjort er å gå gjennom de inngående og utgående prosessene som er på lageret. Det er litt spesielt det de driver med. Ikke bare kjøper og selger og leverer de nye produkter, men noe av hovedvirksomheten er utleie av utstyr til oljeplattformer og båter. Da varene i stor grad ikke er merket når de kommer tilbake til lageret, for de er jo brukt, forteller Watne.

Strenge krav i varemottaket

For ikke å skape problemer er det dermed ekstremt viktig å få kontroll på den inngående flyten – ellers kan det fort bli kostbare feil i plukkprosessen når de samme varene skal ut igjen.

Ulike typer utstyr går inn og ut av lageret til IKM Testing, og må lagres fornuftig og klargjøres før det kan gå ut igjen.

– Det første vi så på var arbeidsprosessene og utnyttelsen av lageret inn og ute. Er det tilpasset denne spesielt strenge praksisen i varemottaket? Der fant vi store feil, og kom med ganske tydelige anbefalinger på hvordan de burde ominnrede lageret. Om de gjorde som vi foreslo, så ville de uten å måtte utvide lageret og innenfor de rammene bygget har, kunne man få veldig mye bedre plassutnyttelse, og dermed kunne bedre sine plukkprosesser og ha kapasitet til videre vekst, sier Watne.

Opti Log regnet også ut effektiviteten på lageret, og fant at den var lav – mye takket være den nøysomme prosessen i varemottaket der feil absolutt ikke må forekomme.

– Vi hadde fokus på at det var viktig å bruke tid og ressurser på å få lagt varer riktig, slik at man kan få en mye mer effektiv plukkprosess. Med det samme antallet personer skulle man kunne bedre kvaliteten og tåle en stor vekst, sier Watne.

Gjennomfører

Prosjektleder Hallvar Bentzaa hos IKM Testing er fornøyd med rådene de har fått fra Opti Log, og er nå i prosess med å gjennomføre endringene gradvis.

– Gjennom de forslag vi fikk fra Opti Log får vi en betydelig økning i vår lagringskapasitet innenfor de tilgjengelige lagerlokalene. I tillegg fikk vi bekreftet at vi var «på rett vei» i våre egne vurderinger i forhold til utnyttelse av våre lagermedarbeidere for inn – og utleveringer, dog med noen foreslåtte endringer fra Opti Log som vi tror ytterligere vil kunne forbedre vår kvalitet og servicegrad overfor våre kunder, sier Berntzaa.

– Nå vurderer vi rekkefølgen og tidslinjer for implementering av de foreslåtte løsninger, og ser frem til å stå bedre rustet for den forventede vekst de neste årene. Det vi gjør først er det som har lavest kostnad, naturlig nok. Mange av de forslagene vil innbefatte en betydelig investering i lageret. Det betyr ikke at det ikke blir gjort, men at det tar noe lengre tid, legger han til.

Blant det som gjøres er å omdisponere de 24 ansatte på lageret.

– Vi har en gitt arbeidsstokk, og hovedtyngden av de var på utgående del av lageret. Tor mente at vi skulle stokke om å bruke en større andel på inngående og på retur. Om varene kommer i retur, og ikke blir tatt inn i systemet, kan det hende vi må ut å leie inn nytt, og det er jo dårlig økonomi, sier Berntzaa.

Powered by Labrador CMS