Kvitnis går i dag i rute mellom Nederland og Norge og drives av LNG. I fremtiden kan det bli hydrogendrift på skipet.

Vil montere brenselsceller på Kvitnos

Blom Maritime, Samskip og Teco 2030 har fått Enova-støtte til å utstyre LNG-skipet Kvitnos med brenselsceller og hydrogen som drivstoff.

Publisert

Støtten er gitt til et pre-prosjekt med sikte på å ettermontere Samskips fartøy Kvitnos med Teco 2030 brenselsceller og hydrogenbrensel.

Teco 2030

Teco 2030 er et norskbasert teknologiselskap som utvikler nullutslippsteknologi for maritim og tung industri.

Teco 2030 bygger opp Europas første Giga-produksjonsanlegg for hydrogen PEM ( Proton-exchange membrane) brenselcellestabler og -moduler i Narvik. Produksjonskapasiteten vil bygges opp gjennom 2024 og 2025, med målsetting om en produksjonskapasitet på opptil 200 MW brenselceller i 2025, økende til gigawatt i 2030.

Prosjektet har som mål å redusere utslippene fra dette LNG-drevne fartøyet, som for tiden opererer på en ukentlig rute fra Rotterdam og langs det meste av den norske kystlinjen til Hammerfest. Ved å gå over til hydrogenteknologi tar disse partnerne et nytt skritt mot målet om å redusere klimagassutslippene.

Blom Maritime vil støtte prosjektet med å produsere dokumentasjonen som trengs for å få foreløpig godkjenning av brenselcelle- og hydrogenløsningen. Blom Maritime har sin hovedkompetanse innen ettermonteringsløsninger.

Samskip har allerede ett hydrogendrevet containerskip under bygging i SeaShuttle-prosjektet. Nå blir Kvitnos Samskips andre hydrogenprosjekt.

Samskip jobber mot å bli en netto-null-utslipp innen 2040. Dette prosjektet representerer en mulighet til å eliminere, alle utslipp fra et av rederiets eksisterende fartøy.

– – Med leveringen av våre LNG-drevne flerbruksfartøy tilbake i 2015, tilbød Samskip allerede et av verdens mest miljøvennlige lasteskip, som eliminerte SOx-utslipp samtidig som de reduserte NOx- og CO₂-utslippene drastisk. Med dette tilskuddet fra Enova, og i nært samarbeid med brenselcelleleverandøren TECO 2030, vil vi fortsette vårt forsøk på å muliggjøre full nullutslippsfremdrift, som igjen vil bane vei for våre H2-drevne nybygg som kommer neste år og bringe oss nærmere våre netto null-mål for 2040, sier Samskips regiondirektør for Norge og Sverige, Are Gråthen.

Powered by Labrador CMS