DET GRØNNET SKIFTET:

GRØN SATSING: Litra var i sommer først ute med Volvo FH med LNG- motor.
GRØN SATSING: Litra var i sommer først ute med Volvo FH med LNG- motor.

Hva skal til for tungtransporten?

ERLING SÆTHER: Hver annen nysolgte bil i Oslo og Akershus er nå en elbil. Det skyldes selvsagt alle fordelene den har. Det er billigere å kjøpe og bruke elbil enn fossilbil. Hva med store og små lastebiler og varebiler?

Publisert

Fraktkundene vil ikke betale mer for miljøvennlig frakt. Dermed må transportselskapet basere seg på rimeligste og mest pålitelige teknologi: Dieselbilen. Ingen transportør, bortsett fra noen få, kan ta merkostnadene for miljøvennlig drift. Når det gjelder lokale utslipp er dieselmotoren forøvrig friskmeldt gjennom EuroVI-standarden, men ikke når det gjelder klimautslipp.

De viktigste barrierene

Erling Sæther, Flowchange.
Erling Sæther, Flowchange.

Om artikkelserien:

ERLING SÆTHER: er en nestor i norsk
transport- og logistikkbransjen. I fjor gikk
han av som næringspolitisk direktør i NHO, og har sammen med Hans Kristian Haram, Roger Kormeseth og Geir Berg startet selskapet Flowchange.
Sæther tar i hver utgave av Moderne Transport opp et aktuelt tema og belyse det fra sitt ståsted.

For å sitere markedsdirektør John Lauvstad i Norsk Scania: «Det blir ikke et grønt skifte med en rød bunnlinje»

Med andre ord må lastebiler med miljøvennlig teknologi være konkurransedyktig med dieselalternativet.

Det er flere barrierer for å oppnå det:

Tilgang på bil

Vi har bare et hundretalls lastebiler på miljøvennlig drivstoff I Norge. Stort sett er det renovasjonsbiler som går på kontrakt for kommunene. Det er likevel lys i tunnelen. De fleste større produsenter kan nå levere gassdrevne biler, de fleste drevet på komprimert gass, men etter hvert også for flytende gass og med sterkere motorer og rekkevidde.

Etanoldrevne biler leveres også av en eller to leverandører.

Elektriske lastebiler ligger lenger fram i tid. Det gjelder både mellomstore lastebiler, men fremfor alt de største. Det tar mange år før vi har et modent leverandørmarked både for gass, etanol, batterielektrisk og hydrogenelektrisk.

Tilgang på drivstoff

Problemet er tilgang på fyllestasjoner. Det finnes ikke ladestasjoner langs veiene for lastebiler. Knapt nok er det dimensjonert elektrisk kraft for slike ladepunkter. Lading vil nok skje på egne kjøretøyanlegg, men det er helt nødvendig med ladetilbud underveis også.

Noen får fyllestasjoner for gass finnes, men på langt nær nok. Foreløpig har vi ingen fyllestasjoner for flytende gass, men slike kommer etter hvert.

Tilgang på incitamenter

Incitamenter mangler; Det er bare Enova som gir en viss støtte for å dekke andel av merpris for innkjøp. Fordeler slik som for elbiler, er neppe mulig. Null moms er uaktuelt fordi bedrifter, i motsetning til personer, har fradragsrett for moms. Fritak for engangsavgift, den tidligere luksusavgiften, er heller ikke relevant.

Hva med bompenger?

Mye tyder på at lastebiler i Norge i gjennomsnitt betaler 1-1,5 kroner pr. kilometer i bompenger. For en bil med utkjørt distanse på 70–80.000 kilometer årlig betyr dette 80.000–100.000 kroner pr. år. I alle fall snakker vi om slike beløp for biler I Oslo og Akershus som ofte passerer bomringen 2–3 ganger daglig.

80.000 kroner er ti prosent av driftskostnadene for en bil inkludert avskrivninger og renter.

Sammen med Enova-støtte og lavere årsavgift (miljøelementet i årsavgiften faller bort for klimanøytralt eller nullutslipp drivstoff), kan fritak for bompenger gi transportøren konkurransedyktige kostnader sammenlignet med diesel. I tillegg får vi kanskje mulighet for støtte gjennom det kommende CO₂-fondet.

Dette er de viktigste forutsetningene som å til for at lastebileiere kan etterspørre biler med alternativt drivstoff, men det er ikke nok. Forutsigbarhet er også viktig.

Det gjelder rammebetingelsene fra myndighetene: Fritak fra veibruksavgift og CO₂-avgift og driftssikkerhet på bilen og tilstrekkelig mange energistasjoner må også til.

Om forutsetningene slår til, står vi ved starten av det grønne skiftet også for lastebiler.