Syv mennesker omkom i 201 i forbindelse med ulykker innen transport og lagring i Norge i 2021, det samme antallet som i 2020.
Syv mennesker omkom i 201 i forbindelse med ulykker innen transport og lagring i Norge i 2021, det samme antallet som i 2020.

Syv transport- og lagerarbeidere døde i ulykker

30 menn og én kvinne omkom på jobb i Norge i fjor. Syv av dødsfallene skjedde innen transport- og lagerbransjen.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet .
Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet .

Foreløpige tall fra Arbeidstilsynet viser 31 arbeidsskadedødsfall i det landbaserte arbeidslivet i 2021, fordelt på 30 ulykker. Til sammenligning ble det i 2020 registrert 28 arbeidsskadedødsfall, mens gjennomsnittet for femårsperioden 2016 – 2020 er 27 arbeidsskadedødsfall per år. For tiårsperioden 2011 – 2020 er gjennomsnittet 35 arbeidsskadedødsfall per år.

– Antall arbeidsskadedødsfall siste femårsperiode har holdt seg på et historisk lavt nivå, men vi ser likevel tendens til en økning over tid, fra 25 dødsfall i 2016 til 31 dødsfall i 2021. Dette må tas på alvor, sier Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet.

Dødsfall i norsk arbeidsliv i 2021

Arbeidsgivers næringAntall arbeidsskadedødsfall
Bygge- og anleggsvirksomhet9
Transport og lagring7
Industri6
Jordbruk, skogbruk og fiske5
Forretningsmessig tjenesteyting2
Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning1
Overnattings- og serveringsvirksomhet1
Totalsum31

Også i 2021 ser vi at det er de fire næringene som historisk sett peker seg ut med flest arbeidsskadedødsfall som topper statistikken. Det gjelder:

  • Bygge- og anleggsvirksomhet: 9
  • Transport og lagring: 7
  • Industri: 6
  • Jordbruk: 5.

Det var syv arbeidsskadedødsfall i den landbaserte transportnæringen i 2021. Dette er samme antall som i 2020, og to flere enn i 2019. Seks av de syv ulykkene var trafikkulykker, mens én arbeidstaker omkom som følge av å bli klemt under et kjøretøy. Tre av de syv omkomne i næringen var utenlandske arbeidstakere.

Powered by Labrador CMS