Hirtshals Havn er en viktig havn for norske transportører, og opplevde god vekst i 2021.

Godt rustet for fremtiden

Hirtshals Havn hadde en økning på 7,5 prosent i godstransport i 2021. Totalt ble det fraktet 2,02 millioner tonn gods over kaiene.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Den danske havnen som flere norske ferger vender i, holdt et høyt aktivitetsnivå i 2021. Årsregnskapet for havna viser en omsetning på 76 millioner danske kroner, noe som var en økning på 6 prosent sammenlignet med året før. Dette til tross for at pandemien svekket den normale fergetrafikken.

Logistikk 2022:

Har du husket å melde deg på til vårens mest spennende logistikk-konferanse?

Når: 31. mai

Hvor: Vika Kino, Oslo

Blant foredragsholderne:

Thor Myklebust, seniorforsker, Sintef og Hyperloop Cargo

Ole Andreas Hagen, næringspolitisk direktør NHO LT

Pia Meling, VP Sales and Marketing Massterly

Lars Erik Matsson Fagernæs, CEO Aviant

Silvija Seres, matematiker og teknologinvestor, LØRN.TECH

Kim Aleksander Hammer Iversen, gründer Zendera.

Elisa Gasperini, leder for bærekraft og samfunnsansvar, Ahlsell Norge

Se fullstendig program og kjøp konferansebillett på logistikk2022.no

Logistikk 2022 arrangeres av Logistikk Inside og Moderne Transport i samarbeid med Logistikkforeningen.

Satser

- Det totale godsvolumet er det høyeste på tre år, og det er selvsagt en utvikling vi er fornøyd med. Økningen i godsvolum viser at etterspørselen etter godstrafikk via Hirtshals er økende. Dette er veldig positivt, da det gir et godt utgangspunkt for fremtidige investeringer og de ambisiøse vekstplanene vi har lagt for havna, sier konsernsjef i Hirtshals Havn, Per Holm Nørgaard.

Hirtshals Havn har lagt en målrettet plan for en omfattende havneutvidelse, som vil styrke mulighetene for vekst. Utvidelsen består blant annet av en ny innseiling og et nytt ytre havnebasseng, som vil gjøre det mulig for større skip å anløpe Hirtshals havn. I tillegg skal antall kaimeter økes, og målet er å også gjøre det lettere for anløpende skip å manøvrere i havna.

Nye muligheter

- Havneutvidelsen gir oss noen helt andre muligheter for nye initiativ og vekst enn vi har i dag.

Investeringene vil gjøre at vi kan tiltrekke oss flere virksomheter og gi nye muligheter til de bedrifter som allerede er i havna, fordi det blir enda mer attraktivt å bruke Hirtshals Havn. Vi gir rederier – og hele transportsektoren – nye muligheter, når de i fremtiden skal planlegge logistikk- og distribusjonsløsninger i Nord-Europa. Vi har lagt en strategi som gjør at Hirtshals havn står godt rustet for fremtiden, sier Nørgaard.

Grønn overgang i fokus

Han legger til at Hirtshals Havn allerede har tatt en rekke initiativ for å tiltrekke seg investeringer og selskaper som satser på grønn omstilling. Det er derfor etablert et nytt selvstendig utviklingsselskap, Greenport North, som skal utvikle de områdene i havnen som ikke er direkte knyttet til den vanlige havnedriften.

- Hirtshals havn må ligge i forkant når vi snakker om grønn omstilling. Vi ønsker å skape et område hvor vi bidrar til den grønne omstillingen ved å fokusere på produksjon og forbruk av grønn energi ved å lage en sektorkobling mellom blant annet fjernvarme, grønn strøm og flytende biogass, forklarer Nørgaard.

Aktiviteten vil øke

Han understreker at de nye satsingene ved Hirtshals Havn gir grobunn for stor optimisme på både kort og lang sikt.

- Vi ser frem til utviklingen i 2022 og forventer økende aktivitet på kort sikt. Samtidig jobber vi målrettet med planene for fremtiden og oppgraderingen av havnen i Hirtshals, så det er noen spennende år vi går i møte, avslutter Per Holm Nørgaard.

Powered by Labrador CMS