Henning Aandal (til venstre) og Runar Bakken i Onrail gleder seg over å kunne tilby en ny rute med moderne hybridlokomotiver neste år.

Utvider med Nordlandsbanen

OSLO: Etter et halvt års drift utvider Onrail med en ny rute. Strekningen Fauske-Oslo skal kjøres med nye hybridlokomotiver fra desember neste år.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Onrail kjørte sin første tur fra Åndalsnes til Oslo i april i år. Satsingen i Romsdalen har gått over all forventning. Nå er de klare for å ta et nytt og stort steg videre.

Fordi Nordlandsbanen i dag bare er elektrifisert til Trondheim har det vært rene diesellok som har vært brukt videre nordover. Nå har Onrail bestilt to helt nye hybride lokomotiver fra Stadler. Disse lokomotivene, som har betegnelsen EuroDual, kan kjøres på strøm der det er kjøreledning, og på diesel den resterende strekningen.

De nye hybridlokomotivet EuroDual er Europas mest moderne lokomotiv, med seks aksler, motorkraft på opptil 9 MW, høy fleksibilitet og miljøvennlig teknologi.

– Disse lokomotivene er det ypperste som finnes på markedet i dag. De er råsterke og har i tillegg det laveste utslippet som er tilgjengelig i dag, sier Henning Aandal, daglig leder i Onrail.

Hyppig

– Vi skal i full produksjon fra første dag. Det betyr fem ukentlige avganger mellom Fauske og. Oslo begge veier, sier Henning Aandal. Hvordan rutetabellen vil se ut er ikke fastlagt enda, men de tar sikte på å kjøre strekningen mellom Fauske og Oslo på under 20 timer. Dermed blir de i tillegg til en klimavinner også en tidsvinner sammenliknet med å kjøre med lastebiler.

Det er et pågående arbeid med å elektrifisere Nordlandsbanen til Steinkjer. I tillegg er et nytt signalsystem på vei inn. Begge deler vil være med på å øke regulariteten og kunne øke tettheten mellom togene på banen.

Stor kapasitet

Fisk som skal fra Nord-Norge og ut til de store markedene vil være en av hovedsatsingene til det nye togtilbudet. I tillegg til å laste i Fauske vil toget også ha en stopp i Mo i Rana for å laste der.

Planen er å kunne kjøre med opp til 20 vogner. Det betyr plasser til 40 semitrailere som fjernes fra veiene. De nye lokomotivene har mer enn nok krefter til å dra også lengre tog. Utfordringen er lengden på krysningssporene toget kan møte annen togtrafikk langs banen.

Miljøvennlig

– Vi er opptatt av at kundene skal være med å påvirke hvordan det nye togtilbudet skal bli. Slik vi ser på det er dette en viktig og stor brikke i det grønnes skiftet, sier Runar Bakken som er styreleder i Onrail.

De nye lokomotivene fra Stadler har seks akslinger og en samlet motorkraft på opp til ni Mw. Dieselmotorene i de nye lokomotivene oppfyller alle dagens miljøkrav og Steg V- normen i maskinverden og tilsvarende Euro 6D i veitransporten. Motorene kan også kjøres på HVO og dermed bli nærmest CO₂-nøytrale.

Transportsektoren står for en høy andel av utslippene i Norge. Stadig flere bedrifter innser at det må skje en endring. Onrail og resten av jernbanemiljøet tilbyr næringslivet mer miljøvennlig transportkapasitet, og det er stor interesse. Når myndighetene samtidig påvirker gjennom stigende CO₂ -avgift, kan det skje en ytterligere dreining i favør av togene. Dette gir også bedre trafikksikkerhet på veiene. Lastebiler vil fortsatt spille en viktig rolle, men i større grad som «last mile» til og fra jernbaneterminalene.

- Det er gode nyheter at Onrail investerer i hybridlokomotiver og hjelper til at det blir mer gods på bane. For hver gang et godstog frakter varer er det 30 lastebiler som forsvinner fra veien med tilhørende eksos, svevestøv, mikroplast, køkjøring og alvorlige ulykker. Det er stor økning i gods som nå har blitt flyttet over til bane og vi er glade for at Onrail bidrar til denne veksten,» sier konserndirektør for Kunde & Marked i Bane Nor, Henning Scheel.

Powered by Labrador CMS