Ambulanser er avhengig av at kommunikasjonen med AMK går smidig for å være så effektive som mulig.

Locus skal fornye AMK-sentralene i Norge

De regionale helseforetakene har tildelt Sandefjordsselskapet Locus Solutions AS en avtale for levering av fremtidens kommunikasjonsløsninger verdt 500 millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Løsningene skal leveres til alle akuttmedisinske kommunikasjonssentraler (AMK) i Norge. Akuttmedisinsk kommunikasjonssentraler (AMK) håndterer medisinsk nødmelde- og kommunikasjonstjenester (113) over hele Norge. De har til oppgave å iverksette hjelp når det oppstår akutte hendelser eller situasjoner, og at dere kommunikasjonsløsninger fungerer er bokstavelig talt livsviktig.

Avtalen løper over en periode på 12 år, og er beregnet til en verdi på om lag 500 millioner norske kroner.

Per Edvard Heyerdahl, daglig leder i Locus Solutions AS.

- Vi er svært fornøyde med at Locus Solutions ble vurdert som det beste tilbudet for å oppgradere dagens AMK-sentraler i Norge. Våre effektive systemløsninger med integrert beslutningsstøtte skal nå bidra til at AMK i fremtiden raskere kan besvare medisinske nødsamtaler, og kunne gi bedre rådgivning når det er nødvendig. I tillegg vil AMK-sentraler kunne avlaste hverandre, noe som kun kan gjøres i begrenset grad i dag, sier daglig leder i Locus Solutions AS, Per Edvard Heyerdahl.

Dagens AMK-løsninger er foreldet, og fungerer ikke optimalt, og helsevesenet har over tid sett behov for en oppgradering. Derfor har de fire regionale helseforetakene, i samarbeid med Sykehusinnkjøp, gjennomført anskaffelse av en ny løsning. Denne skal dekke fremtidens behov for brukervennlighet, effektivitet og robusthet.

- Locus Solutions AS leverte det beste tilbudet, og er derfor valgt som leverandør. Dette er løsninger som lenge har vært etterspurt i helsevesenet, og vi er derfor godt fornøyde med at vi nå har fått på plass denne avtalen, sier Hanne Klausen, klinikkdirektør i Helse Bergen og prosjektets styreleder.

I den nye avtalen ligger programvare, tjenester knyttet til detaljspesifisering, utvikling/tilpasninger, testing og implementering samt vedlikehold, support og videreutvikling etter at løsningen er satt i ordinær drift.

Arbeidet med å innføre den nye AMK-løsningen startet opp allerede i august 2020, og første implementering er planlagt til høsten 2022. På grunn av situasjonen rundt covid-19 har prosjektet blitt forsinket noe, ettersom alt helsepersonell ble tilbakeført til sykehusene da utbruddet inntraff.

Anskaffelsen var delt inn to delområder:

Delområde 1 inkluderer levering og implementering av tilpasset AMK-programvare (hendelseshåndtering inkludert verktøy for medisinsk beslutningsstøtte mv.), vedlikehold av programvaren, samt avtale for videreutvikling av programvaren.

Delområde 2 inneholder GIS-funksjonalitet (kart og ruteoptimalisering mv.) som AMK-operatører trenger for å kunne utføre sitt arbeid. Dette forutsetter blant annet at nødvendige kartlag med videre hentes fra ulike kilder. Denne GIS-funksjonaliteten vil kunne anvendes av andre helseforetak som for eksempel Pasientreiser HF.

Locus Solutions AS vant kontrakten for begge delområder. Geodata AS blir en viktig underleverandør i oppfyllelse av GIS-leveransen. Kontraktene har en beregnet varighet på 12 år, og en verdi på rundt 500 millioner kroner.

Powered by Labrador CMS