MANGSLUNGEN LOGISTIKK:

LANG TRANSPORT: Det er neppe mange enn Helgeland Plast AS i Norge som tidvis bestiller slep av «superrør» med en diameter på fra 800 til 1200 millimeter, der slepelengden kan være 500 meter og bredden på slepet 12 meter
LANG TRANSPORT: Det er neppe mange enn Helgeland Plast AS i Norge som tidvis bestiller slep av «superrør» med en diameter på fra 800 til 1200 millimeter, der slepelengden kan være 500 meter og bredden på slepet 12 meter

Til vanns og til lands med Helgeland Plast

Beretningen om produksjonsbedriften Helgeland Plast AS er en historie om stadig ekspansjon. Hva så med logistikken? Henger den med? Og hva med utfordringer med godsstørrelser fra småpakker til rørslep på en halv kilometer?

Publisert

Om Akva Group ASA

Helgeland Plast AS ble i år 2006 fusjonert inn i det som nå er Akva Group ASA.

Konsernet består i dag av 22 underselskaper. Foruten Helgeland Plast AS omfatter konsernet bla. kjente norske aktører som Egersund Net, Sperre Technology og Marine Services.

Akva Group har hovedkontor i Stavanger og omsatte i 2020 for ca. 3,7 milliarder kroner.

Havbruksnæringen er konsernets viktigste kundegruppe.

Konsernet har salgskontorer i Chile, Danmark, Skottland, Spania, Hellas, Island, Canada, Australia og Tyrkia – foruten i Norge.

Helgeland Plast ble grunnlagt i Mo i Rana i 1969, den gang som en avdeling i Helgeland Betongvarefabrikk. Både som produsent av mærer, arbeidsbåter og rørsystemer har bedriften vært en pioner. Selskapet har i dag 75 ansatte. Helgeland Plasts havbruksprodukter selges via Akva Group, mens bedriften selv betjener andre markeder direkte.

Foran meg på bildeskjermen har jeg Freddy Bakken Braseth, salgsansvarlig for Helgeland Plast og logistikksjef Lars Christian Kvam Pedersen. Helgeland Plast AS inngår i dag som en del av Akva Group-konsernet. På de tre produksjonsstedene i Mo i Rana lages det ekstruderte plastrør med dimensjoner fra 20 til 1200 millimeter, de røffe bruksbåtene PolarCirkel, merder til oppdrettsanlegg og fundamenter for flytebrygger. Inngående vareflyt Plastpellets til rørproduksjonen er et nødvendig innsatsmateriale for Helgeland Plast. Varene kommer fortrinnsvis på bil, men også i containere på tog

– Vi foretrekker å kjøpe full-loads framfor å motta halvfulle biler, bemerker Kvam Pedersen. I slike tilfeller kan togtransport være konkurransedyktig.

Ellers snakker vi om en rekke innsatsmaterialer, fra gangbruer til merder, rørklemmer og båtmotorer.

Varekontroll – varekontroll – varekontroll

Varekontroll er et ord jeg hører ofte under intervjuet.

– Vi veier eller teller nøye alt inngående gods, understreker Kvam Pedersen.

Avviksrutinene inngår som en del av bedriftens ISO-sertifisering.

– Og la oss fortsette med utgående vareflyt, tilføyer Braseth.

– Vi har montering av oppdrettsmerder i Vadsø, Tromsø, Rana, Hitra, Bømlo. Manglende varer inn blir fort til vareavvik ut. Vi er svært nøye med å kontrollere rett forsendelse av rette materialer understreker han.

– I hvilken grad er produksjonen er «byggekloss»- eller modulbasert slik vi blant annet kjenner fra bilindustrien?

– PolarCirkel-båtene består i utgangspunktet av to typer skrog avhengig av størrelse, presiserer Braseth. Våre båter produseres etter kundebehov og ønske og vi har muligheten til å tilpasse båtene i stor grad. Dette er nok også grunnen til at vi har den posisjonen vi har i dag.

Fra smått til veldig stort

Logistikksjef Lars Christian Kvam Pedersen, Helgeland Plast AS.
Logistikksjef Lars Christian Kvam Pedersen, Helgeland Plast AS.

Det ligger i kortene er at når du produserer utstyr som er ment å vare en del år dukker det også opp behov for reservedeler. Kunsten å ha rette deler på lager til rett tid er ofte mer krevende i praksis enn hva man kan utlede av teoretiske lagermodeller alene.

Og Kvam Pedersen tilføyer:

– For oss er det viktig å hjelpe våre kunder i å lykkes med sine ambisjoner. Det gjelder også når en kunde får feil med ett produkt. Da er det viktig for oss sørge for at kunden får det de trenger, og det uten å tape tid.

Og han fortsetter:

– Det samme gjelder når merder er ferdig produserte. Det heller regelen enn unntaket at sluttbruker forventer å motta smolten rett etter at merdene er ankommet sin sluttdestinasjon, I disse tilfellene er vi nødt til å utvise en god kremmerånd ved å sørge for at slepebåten får disse levert merdene til riktig tid.

Men Freddy forteller også at det er situasjoner hvor kunden må «beroliges» ved at man kartlegger hvor mye en reservedelsforsendelse egentlig haster. Ellers er det tydelig at man i Helgeland Plast er klar over at det ofte lønner seg å få stuet eksportgodset inne i lastebærere som containere og vekselflak for å unngå ukurante sendingsstørrelser.

Freddy Bakken Braseth er salgansvarlig for Helgeland Plast AS.
Freddy Bakken Braseth er salgansvarlig for Helgeland Plast AS.

– Vi har da også ute montører som klargjør oppdrettsanlegg der dette er en del av prosjektpakken, det være seg i Brasil, Tyrkia, Skottland og så videre, skyter Braseth inn.

MEN så kommer utfordringen med de svært store og «langt utenfor boksen» produktene. En halv kilometer slep takk! Det er neppe mange leverandører i Norge som tidvis bestiller slep av «superrør» med en diameter på fra 800 til 1200 millimeter, der slepelengden kan være 500 meter og bredden på slepet 12 meter. For ytterligere å understreke poenget tilføyer Kvam Pedersen:

Her er det andre forutsetninger som gjelder enn for annen transport. For det første er tilbyderne få. For det andre er det særegne utfordringer, for eksempel hva gjelder forsikringsdekning. Sist, men aldri minst spiller vær og bølgehøyde en avgjørende rolle.

– Vi kan ha avtalt en avløpsdato for et slep aldri så mye, sier Kvam Pedersen.

MYE RØR:
MYE RØR:

– Men er været for ruskete og bølgehøyden over et visst nivå må vi bare overtale kunden til å ha is i magen. Spesielt i vintersesongen kan værgudene være lunefulle.

Transportkjøperen Helgeland Plast

På tross av fine ord ser vi ofte at transportkjøpere ved dagens slutt lar laveste fraktpris være utslagsgivende for valg av transportør. Gjelder dette også Helgeland Plast?

– For oss er også pålitelighet, fleksibilitet og samfunnsansvar viktig, sier Kvam Pedersen.

– Dette må du utype?

– Håndtering og frakt av rørkveiler som fraktes på bil krever erfaring og kunnskaper. Dette er i praksis et viktig kvalitetsspørsmål ved valg av transportør. Vi er dessuten opptatt av transportkjøpers påseplikt. Vi forlanger derfor egenerklæringer fra aktuelle transportører om at de overholder krav til norsk minstelønn, kjøre- og hviletider og lignende, understreker Kvam Pedersen

Glem ikke folkene bak

– En av våre kjerneverdier er pålitelighet eller at vi går den ekstra mila for kunden, poengterer Braseth.

– Vi kan komme på jobben med tilsynelatende 100 prosent oversikt over dagen. Men så kommer den hasteordren som kaster om på hele dagsplanen. Det betyr at vi også må kunne være fleksible for å framstå som en pålitelig leverandør, avslutter han.