Logistikkprofessor Heidi C. Dreyer er blant toppene i nytenkning av fremtidig verdikjede. Foto: Per Dagfinn Wolden
Logistikkprofessor Heidi C. Dreyer er blant toppene i nytenkning av fremtidig verdikjede. Foto: Per Dagfinn Wolden

Fremtidens grenseløse vareflyt

- Fremtidens vare- og tjenesteflyt vil bli uten kjeder, kanaler og grenser slik vi kjenner den i dag.

Publisert

Det påstår professor Heidi C. Dreyer, Institutt for Industriell Økonomi og Teknologiledelse, NTNU.

Fremtidsrettet tenker

Professoren snakker om logistikk i digitaliseringens tid og grenseløs vareflyt.

Dreyer er kjent for en rekke studier og er av toppene i styring av forsyningskjeder. Denne uken innledet hun på Logistikk for fremtiden 2017, Logitas, linjeforeningen for Logistikkingeniører ved NTNU, sitt årlige seminar.

Hvordan vil automatisering påvirke samhandling og muliggjøre nye forretningsmodeller sett i perspektiv av logistikk og vareflyt? Var hovedtema.

- Dagens logistikk vil erstattes av intelligente verdikonfigurasjoner som leverer individuelt tilpassede konsepter. Omnikanaler er bare starten, forteller logistikkprofessoren.

Hun viser Virkes undersøkelse fra 2016 om at en betydelig andel netthandlere ikke vet om de handler i norske eller internasjonale nettbutikker, ifølge en undersøkelse fra Virke i 2016.

- Fremtidens teknologibrukere består av Digital natives og Digital immigrants, automatisert vareforsyning og digitale salgskanaler, sier Dreyer og forteller videre:

- Vareflyten omfatter digitale teknologier som Big data, analytics/maskinlæring, sanntids informasjon – datafangst, integrert planlegging, autonome selvstyrte enheter; AGV, roboter, kjøretøy, intelligente styringsprinsipper, prognostisering og prediktering.

Logistikkprofessoren viser til følgende Topp 4 på verdens mest verdifulle bedrifter: Apple, Google, Microsoft, Facebook, ifølge Forbes ranking 2017.

Kompetanse

- Forståelse for hele verdikjeden er vårt største kunnskaps- og kompetansefortrinn, sier Dreyer.

Da snakker professoren om mekanismer, logikk, styringssystem, grensesnitt, prosesser, integrasjon og koordinering, matematikk; analytisk, modellering, algoritmer, digitalisering og teknologi, systemdesign mm.

Grenseløs vareflyt

Ifølge Dreyer er den fremtidige, grenseløse vareflyten digital, real-time, automatisert og intelligent, og den består av autonome og førerløse enheter.

- Videre vil fremtiden være preget av individuelt tilpassede opplevelser som hurtig, responsiv og sirkulær, og ikke minst nye forretningsmodeller, forteller Heidi Dreyer.