Daglig leder Arild Hoff og mannskapssjef Siw Svanevik i Egil Ulvan Rederi AS tok i mot prisen fra næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.
Daglig leder Arild Hoff og mannskapssjef Siw Svanevik i Egil Ulvan Rederi AS tok i mot prisen fra næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Årets maritime lærebedrift

Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse har tildelt prisen for «Årets maritime lærebedrift 2017» til Egil Ulvan Rederi AS, Trondheim.

Publisert

Det var næringsminister Torbjørn Røe Isaksen som delte ut prisen under Haugesundkonferansen 2018.

Daglig leder Arild Hoff uttrykte under tildelingen:

- Vi er et lite selskap som opererer i en bransje med små marginer, og der vårt mannskap utgjør forskjellen mellom suksess og fiasko. Vi er derfor ydmyke og stolte når vi får en anerkjennelse for opplæringsarbeidet som utøves i vår organisasjon, og som er avgjørende for vår konkurransekraft.

Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse begrunnet tildelingen blant annet med at rederiet har lærlingeplasser på alle sine skip, både for dekk og maskin. Egil Ulvan Rederi AS kan dessuten tilby en karriere fra start som lærling til toppstilling om bord, og viste til at slike eksempler allerede finnes blant deres ansatte. Rederiet har i dag totalt ni lærlinger og fem dekkskadetter om bord på sine fartøy, som er et vesentlig tall i forhold til flåtestørrelsen.

Rederiet synliggjør at kystflåten er et attraktivt karrierevalg for nyutdannede sjøfolk.