Knut Pettersson i OneMed (til venstre) og Hartmut Dammeyer i Lager og Industrisystemer forsegler avtalen om levering av innmat til OneMeds lager på Berger.
Knut Pettersson i OneMed (til venstre) og Hartmut Dammeyer i Lager og Industrisystemer forsegler avtalen om levering av innmat til OneMeds lager på Berger.

Leverer automasjon og innredning til OneMed

Lager og industrisystemer skal levere lager- og automasjonssystemer til OneMed og Helse Sørøsts nye medisinlager på Berger.

Publisert

OneMed vant i fjor anbudskonkurransen om å oppføring og drift i ti år av Helse Sør-Øst (HSØ) sitt forsyningssenter for medisinsk og ikke-medisinsk forbruksmateriell. Nå har OneMed inngått avtale med DB Schenker om distribusjonen til alle Helse Sør-Østs 17 sykehus.

Nå er det klart at Lager & Industrisystemer (LIS) og SSI Schäfer ble er valgt som lager- og automasjonsleverandør til prosjektet.

Fra reoler til roboter

I første del av prosjektet skal LIS levere lagerløsninger som lagerautomater, konvensjonelle pallereoler, kartonggjennomløp og småvarereoler. Fra og med 2018 skal det norske lageret i gang med automasjon og tar da i bruk Cuby som løsning, opplyser LIS.

Cuby er blitt valgt som løsning både for det nye norske lageret, og det eksisterende lageret i Sverige. I Sverige skal Cuby installeres og driftes fra og med høsten 2017.

OneMeds nye forsyningssenter på Berger skal være operativt 1. januar neste år.
OneMeds nye forsyningssenter på Berger skal være operativt 1. januar neste år.

Cuby er et shuttlesystem utviklet av SSI Schäfer og er et effektivt lagringssystem som håndterer både store og små volum i samme system. Cuby består av en rekke komponenter som er tilpasset hverandre: en shuttle per lagernivå; en shuttle-heis; og på baksiden en serviceplattform og styreenhet. I fronten er det plassert plukkstasjoner samt transportsystem til sammenstilling av ordre. Løsningen kontrolleres av SSI Schäfers lagerstyringssoftware WAMAS.

- Gir alt

OneMed vurderte flere leverandører på grunnlag av pris, kvalitet og samarbeid. Daglig leder i OneMed, Knut Pettersson, forteller at valget falt på LIS på grunn av totalpakken de leverer.

- Vi ønsket en samarbeidspartner som kunne gi oss alt. Det er ikke alle andre automasjonsleverandører som nødvendigvis er den totalleverandøren som LIS og Schäfer er, sier Pettersson.

Seniorkonsulent og gründer av Lager & Industrisystemer, Hartmut Demmeyer, takker for tilliten:

- På vegne av LIS setter jeg veldig stor pris på at dere valgte oss sammen med Schäfer som leverandør. Jeg takker for tilliten og tror også at vi skal klare å innfri alle deres forventninger på en tilfredsstillende måte, sier Dammeyer.

17 sykehus

OneMed Services skal forsyne 17 sykehus, noe som omfatter rundt 55 prosent av det norske helsevesenet. For å få mest mulig effektiv drift bygges et eget forsyningssenter på Berger nord for Oslo. Senteret skal være i drift 1. januar 2018.

Forsyningssenteret vil bestå av lager og kontorer med en grunnflate på 8000 m2 og skreddersys for fremtidige krav til levering av helsemateriell. Det er lagt til rette for en utvidelse av lageret til 12.000 m2.  OneMed skal fra senteret forestå innkjøp, lagring og distribusjon av medisinsk og ikke-medisinsk forbruksmateriell til Helse Sør-Øst.

Fra før er det klart at DB Schenker skal stå for distribusjonen til de 17 sykehusene avtalen omfatter.