Markedssjef Maria Korban i PostNord AS har igjen tatt tempen på nordiske transportkjøpere. Foto: Per Dagfinn Wolden
Markedssjef Maria Korban i PostNord AS har igjen tatt tempen på nordiske transportkjøpere. Foto: Per Dagfinn Wolden

Har tatt ny puls

Seks av ti nordiske transportkjøpere mener at logistikken er en del av bedriftens overordnede forretningsstrategi.

Publisert

– Positivt, sier markedssjef Maria Korban i PostNord AS. Igjen har hun tatt temperaturen på nordiske transportkjøpere og presenterer et rykende ferskt Nordisk Logistikkbarometer over trender i markedet.

Liten partnerrelasjon

Korban synes det er gledelig at de fleste bedriftene oppgir at de har et bilde av hvordan logistikken bidrar til egen konkurranseevne.

Derimot kunne hun ønske seg et noe høyere prosenttall i spørsmålet om relasjon til hovedtransportøren. Bare 21 prosent oppgir at de har en strategisk relasjon til sin hovedtransportør.

– Jeg skal ikke si at det er skuffende. Men jeg synes det er overraskende lavt. Det dreier seg tross alt om nære relasjoner og samarbeid for å forbedre begge selskapenes konkurranseevne, sier Korban.

Har kompetansen

Ifølge PostNords markedssjef oppgir halvparten av bedriftene i undersøkelsen at deres hovedtransportørhar har tilstrekkelig god kunnskap til å kunne hjelpe dem med å forbedre både aktiviteter og strategi innen logistikk og transport.

54 prosent svarer ja på spørsmålet: «tror du at Norden kommer til å bli et viktigere marked for din bedrift i fremtiden?»

– Logistikkbegrepet har fått en stadig mer sentral plass i bransjen, sier Korban, og viser blant annet til at 50 prosent av respondentene oppgir at de har en logistikkansvarlig i ledende stilling.

Konkurransedyktig

De viktigste faktorene for å bli mer konkurransedyktig er som følger: mer effektive prosesser, økt servicegrad, samarbeid, oversikt i hele verdikjeden og økt fleksibilitet for å oppfylle kundenes ønsker og behov. – Det er kanskje ikke så overraskende, men størstedelen av bedriftene i undersøkelsen tror at ny teknologi kommer til å påvirke både logistikk og prodkter i fremtiden, forteller Korban og fortsetter: - At netthandel er betydelig mer vanlig innen detaljhandelen enn i industrien er vel kanskje ikke så overraskende heller. Det ser imidlertid ut til at denne trenden fortsetter. Detaljhandelen er også den bransjen som i størst utstrekning tror at netthandelen vil føre til økt konkurranse, sier Korban.

Ett år gammel

Nordisk Logistikkbarometer 2016/2017 ble gjennomført i perioden januar – april 2016, og hvor logistikk-kjøpere i Norge, Sverige, Danmark og Finland har deltatt i undersøkelsen. Bedriftene omfatter detaljhandel og underliggende «bransjer», samt transport-, industri- og produksjonsbedrifter med en omsetning fra 50 mill. kroner til en milliard.