Tap for Moelven

64 millioner i minus.

Publisert Sist oppdatert

Årsaken til nedturen for Moelven Industrier ASA forklares i hovedsak med en svak konjunktur og utfordrende markedsforhold på eksportmarkedene i Europa. Både driftsinntekter (1,849 milliarder) og driftsresultat (- 64 millioner) har hatt en markant nedgang sammenlignet med samme periode ifjor.

Konsernsjef Hans Rindal i Moelven Industrier ASA forklarer at første kvartal normalt er det kvartalet med lavest aktivitet.

- Dette første kvartalet kommer samtidig med det som kan se ut som bunnen av en lavkonjunktur for industritre internasjonalt. Det setter spor i våre regnskaper. I tillegg kjører vi nå i gang to videreforedlingsanlegg - Moelven Profil AS på Kirkenær og Moelven Tom Heurlin AB i Dalsland - der det er gjort betydelige investeringer. Prosjektene går stort sett som planlagt, men belaster foreløpig resultatene, sier Rindal.

Ringvirkninger

Dessverre preges situasjonen i skog- og trenæringen også av utviklingen i cellulose- og papirindustrien.

- Her er det beslutningen før påske om å avvikle cellulosebedriften Södra Cell Tofte som har størst oppmerksomhet akkurat nå. Forenklet sagt, går 40% av skogen til bygg- eller energiformål, mens 60% går direkte eller indirekte til papir og cellulose. Emballasje og hygieneprodukter har gode utsikter, mens etterspørselen etter trykkpapir synker raskt, uten at det er noen nye anvendelsesområder i sikte som vil trenge tilsvarende volumer. Dette påvirker noen av våre sagbruk fordi våre leverandører av tømmer også må ha kunder for de deler av treet Moelven ikke kan bruke. Uten det, vil det ikke være lønnsomt å hogge. Vi på vår side må ha kunder for våre flisprodukter, sier Rindal.