Nyvalgt styreleder Halvard Aglen i Norske Havner.Foto: Per Dagfinn Wolden
Nyvalgt styreleder Halvard Aglen i Norske Havner.Foto: Per Dagfinn Wolden

Styrker konkurranseevnen

- Norske Havner skal styrke havnenes konkurranseevne, utvikling og synlighet, sier nyvalgt styreleder Halvard Aglen.

Publisert

Mandag denne uken (24. april) ble Norske Havner stiftet i forbindelse med en ekstraordinær generalforsamling i Norsk Havneforening. Av praktiske årsaker skjedde stiftelsen gjennom en omdannelse av Norsk Havneforening. Foreningen har i dag 50 medlemmer langs hele kysten, noe som utgjør om lag 80% av alle organiserte havner i landet.

Solid to-spann

Aglen har med seg havnedirektør Merete Eik i Stavangerregionen Havn som nestleder i styret. Dermed har havne-Norge fått et to-spann ved roret med solid logistikkstyrke.

Eik er opptatt av de store mengder gods som i dag går med bil og kjemper innbitt for å få dette over på kjøl til alle verdenshjørner.

Kristiansands havnedirektør Halvard Aglen er også aktiv forkjemper for sjøveis godsframføring.

- Havne-Norge har de siste årene vært gjennom store endringer. Disse endringene er nødvendige og de vil fortsette. Havnene skal fortsatt være viktige logistikkaktører og tilretteleggere for næringslivet uavhengig av størrelsen på den enkelte havn.

Norske Havner skal styrke havnenes konkurranseevne, utvikling og synlighet, sier den nye styrelederen Halvard Aglen.

Styrket utvikling

Norske Havner samler private og offentlige havner i en felles forening. Dette styrker utviklingen av havnene – både faglig, interessepolitisk og i samarbeid med andre organisasjoner. Norske Havner er en medlemsstyrt og medlemsdrevet forening der det er medlemmenes behov som står i sentrum.

Foreningen har fire hovedoppgaver; den skal påvirke lovgivningen og de politiske rammevilkårene relatert til havnenes virksomhet og sjøtransportens konkurranseevne; styrke kunnskapen om norske havner og deres samfunnsbetydning; bidra til faglig og kommersiell utvikling av havnene og tilrettelegge for et godt samarbeid mellom havnene og mellom havnene og deres viktigste samarbeidspartnere, innenfor rammen av gjeldende konkurranselovgivning.

Styret

Det nye styret består av: Styreleder Halvard Aglen, Kristiansand Havn, nestleder Merete Eik, Stavangerregionen Havn, styremedlemmer: Ann-Helen Ernstsen, Lofoten Havn Leknes, Thor Thingbø, Sandnes Havn, Svein Olav Lunde, Oslo Havn, Ivar Hagenlund, Harstad Havn, Paul Ingvar Dekkerhus, Nord-Trøndelag Havn Rørvik, varamedlemmer: Tore Gautesen, Karmsund Havn og Einar Hjorthol, Trondheim Havn.

Powered by Labrador CMS