- Evnen til å stille raskt om er en suksessfaktor for oss. Skal man lykkes med masseproduserende skreddersøm må også logistikken være skreddersydd, mener tidligere produksjonssjef Ottar Tollan i Scandinavian Business Seatings fabrikk på Røros, nå VP Manufacturing/Site Manager i Flokk AS.
- Evnen til å stille raskt om er en suksessfaktor for oss. Skal man lykkes med masseproduserende skreddersøm må også logistikken være skreddersydd, mener tidligere produksjonssjef Ottar Tollan i Scandinavian Business Seatings fabrikk på Røros, nå VP Manufacturing/Site Manager i Flokk AS.

Løfter i Flokk på Røros

Røros-bedriften Scandinavian Business har flokket seg sammen til en global stolgigant.

Publisert

Men selskapet har for lengst knekt koden for masseprodusert skreddersøm, ledet av Ottar Tollan, VP Manufacturing/Site Manager i Flokk AS.

Selskapet, hvor Håg har vært en viktig del siden 2007, forandres ikke, selv om navnene på den tradisjonsrike hjørnesteinsbedriften på Bergstaden er historie.

Flokk har flere kvalitetsmerker under sine vinger. Det nye navnet er derfor svært treffende for selskapet som er blitt større med mindre navn som gjør merkevarebygging lettere.

Gjennom oppkjøp de siste årene er en flokk kjente merkevarer knyttet til selskapet, og målsetningen fremover er en større Flokk.

Gigantisk godsleverandør

Flokk er en gigantisk vare- og godsleverandør og markedsledende innen kontorstoler, kantine- og konferansemøbler, og eier blant annet merkevarene HÅG, RH og Giroflex.

Masseprodusert skreddersøm er bedriftens varemerke og forretningsstrategi. De vil lage produkter som er tilpasset enkeltkunder, men samtidig høste besparelsene som ligger i å produsere større serier.

Sammen med flere andre Røros-bedrifter er stolprodusenten en del av utviklingsprogrammet ARMS (Arena for masseproduserende skreddersøm) i regi av SINTEF.

Allerede i 1943 etablerte Håkan Granlund stoler under varemerket HÅG, og det har vært produksjon på Røros siden 1957. I takt med utvidet produktspekter ble det for over 20 år siden nødvendig å gjøre store grep i produksjonen. Det var ikke lenger tilstrekkelig med prognosebasert produksjon, alt som er produsert ved fabrikken siden 1994 er på bakgrunn av bekreftede kundeordre.

- Med så mange ulike stoltyper sier det seg egentlig selv at vi må produsere etter ordre, skulle vi hatt alle på lager ville vi fylt hele Røros, sa Tollan da han innledet på Røroskonferansen for tre år siden og viste Moderne Transport produksjonslokalene med en produksjon på 230.000 stoler i året.

De siste årene har årsproduksjonen ligget på rundt 230.000 kontorstoler i året, rundt 1000 i snitt daglig, selv med en reduksjon i arbeidsstokken fra 145 ansatte til drøyt 90.

Løste verdikjede-koden

Ottar Tollan legger ikke skjul på at industriproduksjon i Norge er en utfordring, ikke minst på grunn av høyt lønnsnivå i Norge hvor lønnsnivået er 69% høyere enn snittet i Europa.

En skulle kanskje tro at konklusjonen ville være å automatisere produksjonen i langt større grad. Men kartlegg har vist at dette bare ville hatt en begrenset effekt, for det største problemet var ikke produktiviteten til de ansatte, men at de brukte for stor tid av arbeidsdagen på å vente på materialer.

Det ble tatt grep da operatørene ikke lenger ville vente på materialene. Det betød at man kvalitetssikret at alle deler til stolen var på plass før stolen ble satt sammen. Og ikke minst investerte bedriften i et nytt transportsystem som skulle gi en kraftig forbedret produksjonsflyt. Man har etablert en "motorvei" gjennom produksjonen, der conveyorsystem, automatiske bufferlagringssystemer og montasjestasjoner sørger for at produksjonseffektiviteten økte med 70% siden den såkalte Superflex-linjen ble satt i drift i 2005. Automasjonsløsningen, som er levert av svenske AH Automation, har medført at over 70% av tiden går med til å tilføre stolene verdi, sammenlignet med 25-40% tidligere.

HÅG kjører en produksjonsprosess basert på Lean der "Just-in-time" styrer mesteparten av produksjonen, der man hele tiden må ha en tett dialog med underleverandører som skal sørge for at man mottar riktige komponenter, som for eksempel riktig stoff til setetrekket, kort tid før stolen skal produseres.

God transportflyt

Det er i hovedsak den lokale transportøren Tamnes Transport, underleverandør til Schenker, som sørger for den eksterne transport-flyten.

Tamnes er en moderne transportbedrift for næringslivet i Røros-regionen med store engasjement for Bring Cargo og Schenker. Tamnes har transport over hele Norge men er lokalisert på Røros, Tynset og Elverum med administrasjon og terminal.