PÅ VEI: I 2026 skal Volvo starte testingen av lastebiler med hydrogen forbrenningsmotorer på landeveien.

Volvo skal teste hydrogen i 2026

HYDROGEN: I 2026 skal Volvo starte testing av hydrogendrevne lastebiler med forbrenningsmotorer på vei. Lanseringen er planlagt mot slutten av dette tiåret. 

Publisert Sist oppdatert

Volvo Trucks utvikler lastebiler med forbrenningsmotorer som kan gå på hydrogen. Man starter testing av disse bilene på vei i 2026 og lanseringen er planlagt mot slutten av dette tiåret. Lastebiler som kjører på grønt hydrogen utgjør et betydelig skritt mot Volvos mål om netto nullutslipp og å hjelpe kunder nå sine mål om reduksjon av CO2-utslipp.

 Lastebiler som kjører på hydrogen i stedet for fossile drivstoff er en måte å gjøre transport fossilfri. Hydrogendrevne lastebiler vil være spesielt egnet på lange distanser og i regioner hvor det er begrenset med ladeinfrastruktur eller tid til å lade batterier.

Volvo er allerede i gang med tester i laboratorium og i kjøretøyer. Disse lastebilene vil utvide Volvos tilbud av alternative drivlinjer, som batterielektriske lastebiler, brenselcelleelektriske lastebiler og lastebiler på fornybare drivstoff, som biogass og HVO (Hydrotreated Vegetable Oil).

Forbrenningsmotor 

– Lastebiler som beholder den tradisjonelle forbrenningsmotoren, men går på hydrogen, vil ha den samme ytelsen og påliteligheten som våre dieseldrevne lastebiler, men har i tillegg den fordelen at de potensielt kan ha netto null CO2-utslipp tank-til-hjul. De blir et verdifullt tillegg til våre batterielektriske lastebiler, som har vært på markedet i flere år, sier Jan Hjelmgren, leder for produktledelse og kvalitet i Volvo Trucks.

 Volvo-lastebiler med forbrenningsmotorer som går på grønt hydrogen har potensialet til å levere netto null CO2-utslipp når de bruker HVO som tenningsdrivstoff og er kategorisert som nullutslippskjøretøy i henhold til de planlagte nye EU-standardene for CO2-utslipp.

SKJEMATISK: Det ser ut som om Volvo planlegger for fem hydrogentanker på den kommende hydrogenbilen.

Flere teknologier

 – Det er tydelig at det trengs flere typer teknologi for å gjøre tungtransport fossilfri. Som en verdensomspennende lastebilprodusent må vi hjelpe kundene våre ved å tilby et vidt spekter av løsninger som senker CO2-utslippene, og kundene kan velge sine alternativer basert på transportoppdrag, tilgjengelig infrastruktur og priser på grønn energi, sier Jan Hjelmgren.

 Volvo-lastebiler med hydrogendrevne forbrenningsmotorer vil benytte høytrykks direkteinnsprøytning (High Pressure Direct Injection, HPDI), en teknologi hvor en liten mengde tenningsdrivstoff sprøytes inn under høyt trykk for å gjøre kompresjonstenning mulig før hydrogen tilsettes. Fordelene med denne teknologien er blant annet høyere energieffektivitet, lavere drivstofforbruk og økt kraft i motoren.

 Volvo Group har tegnet en avtale med Westport Fuel Systems for å opprette et felles foretak som utnytter HPDI-teknologien. Fellesforetaket forventes å være operativt i andre kvartal 2024, etter formell godkjenning.

Powered by Labrador CMS