– Dette er bare fantastisk, sier Iveland-ordfører Gro Anita Mykjåland (Sp). For ett år siden åpnet hun sidesporet for transport av Voss-vannet med elektrisk tog i stedet for dieseldrevne vogntog til utskipningshavn i Kristiansand. Foto: Per Dagfinn Wolden
– Dette er bare fantastisk, sier Iveland-ordfører Gro Anita Mykjåland (Sp). For ett år siden åpnet hun sidesporet for transport av Voss-vannet med elektrisk tog i stedet for dieseldrevne vogntog til utskipningshavn i Kristiansand. Foto: Per Dagfinn Wolden

Ett år etter

Ett år etter åpningen av sidesporet for transport av Voss-vannet med elektrisk tog i stedet for dieseldrevne vogntog til utskipningshavn i Kristiansand er det bare en konklusjon: - Fantastisk!

Publisert

Og det er det Gro Anita Mykjåland (41) som sier.

Sp-politikeren og Iveland-ordføreren siden 2011 hadde 15. juni i fjor gleden av å åpne traséen for det nye vanntoget fra flaskevannprodusenten Voss i Iveland til Kristiansand havn, en skinnegang til 20,2 millioner kroner.

Det gjorde hun sammen med fabrikksjef John Helge Austgulen i VOSS Water.

Stor effekt

Den 40 kilometer lange togtransporten har en solid miljøeffekt. Med tog fremfor vogntog kuttes det dårlige CO2-utslippet med 20.000 tonn. Dette bidrar til måloppnåelsen i transportsektoren med å flytte last fra veg til sjø og bane.

Målet for prosjektet var å få til en mer miljøvennlig og trafikksikker transport av Voss vann til og fra havna.

Det nye sporet erstatter 7000 vogntog årlig til Kristiansand Havn. Tilbake igjen til fabrikken tar toget med seg emballasje, tomme flasker og annet materiell til produksjonen.

Merker forbedringen

- Du verden for en forbedring vi har fått med tanke på trafikksikkerhet, bomiljø, effektivitet og klima siden vi åpnet jernbanesporet på Vatnestrøm industriområde. Vi er en stor takk til alle som bidro til at dette prosjektet ble realisert, sier Iveland-ordfører Gro Anita Mykjåland på sin fb-side.

Mykjåland, som har yrkesbakgrunn som flyvertinne, var ved Stortingsvalget 2017 Senterpartiets førstekandidat i Aust-Agder.

Havnedirektør Halvard Aglen i Kristiansand er også glad for realiseringen av prosjektet det har vært jobbet med i mange år.

Han ser imidlertid frem til fortsettelsen, og har et håp om at neste trekk er å få på plass jernbanespor til havnens nye containerterminal i Kongsgård/Vige.