VIL SAMLE BRANSJEN: Grete Astad i Tollkonsult skal lede den nye gruppen Internasjonal handelsforenkling i NorStella. Her sammen med daglig leder i Norstella Jon Arve Risan.

NorStella oljer handelsmaskineriet

Ønsker å være en digital brobygger mellom offentlig og privat sektor, og etablerer faggruppen «Internasjonal handelsforenkling».

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

NorStella vil i høst blåse nytt liv i et av sine mest tradisjonelle fagutvalg, nemlig det som gjelder internasjonal handel og transport. Grete Astad i Tollkonsult er valgt til å lede faggruppen.

Fakta om NorStella:

  • Etablert i 1994 som Norsk EDIPRO
  • NorStella er en stiftelse med visjon om å bidra til bedre, økt og enklere samhandling mellom offentlig og privat sektor på alle relevante områder.
  • Har i dag tre ansatte og et aktivt styre
  • Tildeler NODI-nummer, som trengs for å ta i bruk elektronisk fortolling, etter fullmakt fra Tolletaten
  • Finansieres gjennom medlemsavgifter, faste oppdrag, prosjekter, konferanser, kurs og lignende.
  • Har nylig overtatt forvaltningen av Oxalis, et ledende verktøy for eProcurement

- Vi må se logistikk-kjeden i en sammenheng mot digitaliseringsprosessen som skjer nå. Det som skremmer meg er at mange aktører ikke er oppmerksom på det som skjer, og hva det vil kreve av egne organisasjoner, forteller Astad til MT.

Daglig leder i NorStella Jon Arve Risan synes det er på høy tid at dette temaet igjen kommer på dagsorden.

- Per i dag er vi ganske fornøyd med aktiviteten, med ett unntak – dette med internasjonal handel. Når vi henter såpas mye inntekter fra de som driver med innførsel og eksport, da skylder vi dem informasjon og inspirasjon. - Vi opplever at mange savner forum av likesinnede der relevante temaer kan diskuteres, sier han.

Kobler offentlig og privat

Det er kanskje ikke alle som kjenner til hvem NorStella er og deres rolle, og at det er NorStella som administrerer og tildeler NODI-nummer som trengs for aktører som skal tolldeklarere i Tolletatens elektroniske fortollingssystem TVINN.

NorStella er en medlems- og prosjektfinansiert stiftelse med visjon om å bidra til bedre, økt og enklere samhandling mellom offentlig og privat sektor på alle relevante områder. Hovedmålet er å bidra til effektivisering og verdiskapning i offentlige og private selskaper, og være en pådriver for forenkling av handelsprosesser og effektiv og lønnsom bruk av standardisert datautveksling.

NorStella har medlemmer i mange bransjer, som representerer både handel, industri, transport og serviceindustri, og har man et NODI-nummer er bedriften automatisk medlem.

- Medlemsinntektene gjør at vi kan administrere virksomheten og ha penger til overs vi kan bruke til å skape opplevelser og nettverksbygging for. Poenget er ikke å tjene penger, vi skal forvalte pengene for å skape opplevelser, felleskap og inspirasjon, sier Risan.

Tett forbindelse til toll

Med den revitaliserte faggruppen Internasjonal handelsforenkling, håper NorStella å bidra til at medlemmer og andre lettere får dra nytte av fordelene digitalisering kan gi, samt å ha en tettere dialog og forståelse mellom tollmyndigheter og importører og eksportører.

- Den digitaliseringen som skjer hos tollmyndigheten har direkte konsekvenser for transportører, speditører, importører og eksportører. Jeg har vært opptatt av å få en tettere forbindelse til toll- og avgiftsmyndighetene. Det er ofte vanskelig å tolke hva regelverket. Tollmyndighetene må kommunisere tydelig der det er uklarheter og forklare hvilken praksis man har, sier Grete Astad.

- Med økte digitale løsninger fra toll, er man avhengig av å ha en tettere integrasjon mellom speditør og toll, transportør og toll og eksportør/importør mot toll. Helt nedpå produktnivå. Det er mange komponenter som skal spille sammen får å få riktig informasjon på rett tid, legger hun til.

Faggruppen som nå etableres skal bli et uformelt nettverk, og første møte finner sted 20. oktober. Det vil i gruppen bli tatt opp temaer knyttet til en rekke direkte og tilgrensende emner av interesse både for toll, Vegvesen og befrakter med sikte på å drøfte utfordringer og muligheter både for innenlands og grensepasserende transporter.

Ønsker man å delta på møet 20. oktober, kan man melde seg på via denne linken:
https://www.norstella.no/transport-og-logistikk

Powered by Labrador CMS