Göteborg Havn etablerer en egen shortseaterminal.
Göteborg Havn etablerer en egen shortseaterminal.

Terminal for shortsea på gang i Göteborg

En ny terminaltjeneste dedikert til intra-europeiske containertransporter starter om litt i Gøteborg havn.

Publisert

Kjært barn har mange navn – nærskipsfart, shortsea og nå også kortsjø, som Göteborg Hamn velger å kalle det. Terminalen vil være lokalisert i vestlige Skandiahamnen og drives av APM Terminals.

Nærmere Europa

- Med pandemien ser vi delvis nye mønstre i logistikkstrømmer, der vareeiere flytter deler av sin globale produksjon nærmere Europa. Kortsjø er et voksende segment, og vi er glade for at APM Terminals fortsetter å møte markedets behov med denne investeringen. Dette utvider også havnens totale tilbud, påpeker Elvir Dzanic, administrerende direktør i Göteborg Hamn AB.

Med sjøtransport som fokuserer på europeiske destinasjoner, er det blant annet behov for spesialbygde kaibaserte lagrings- og omlastningsmuligheter. Dette for å gi økt fleksibilitet og ytterligere insentiver for transportkjøpere, til å flytte mer varer produsert i Europa fra veitransport til langt mer miljøvennlig sjøtransport.

Nærskipsfart – stadig viktigere

- Vi ser at frakt med containerskip i Europa øker i betydning. I forbindelse med dét, er det naturlig å gi kundene våre en enda mer fleksibel tjeneste, sier Dennis Olesen, administrerende direktør i APM Terminals Nordic.

Skandiahamnens vestlige kai, ble nylig pusset opp og forsterket for prosjektet Skandiaporten. Nå har målet vært å tilpasse, justere eller legge til rette for å kunne oppnå så effektiv nærskipsfart som mulig, på den nye kortsjøterminalen.

- Som en global aktør med sterke lokale røtter i Norden og Europa, har vi positive erfaringer med tidligere lanserte løsninger for nærskipsfart. For tiden pågår det et intensivt arbeid for å identifisere og skreddersy løsningene våre, for å matche behovene i det svenske markedet, sier Dennis Olesen.

Også kyst- og innlandsfart

Ved den nye kaien kan også kyst- og innlandsfart håndteres. Lasting og lossing av lektere og mindre fartøy har visse betingelser for effektiv drift, som nå blir gjennomgått for at de best mulige løsningene skal være på plass.

- Den svenske staten har store ambisjoner med økt innenriks skipsfart, som vi ønsker å støtte. Dette er et prakteksempel på hvordan vi kan tenke på systemfordeler, og samtidig komplimentere havnen ytterligere, avslutter Elvir Dzanic.