Visjonsbilde av hvordan logistikknutepunktet Halvorsäng i Göteborg havn kan ta form. Foto: Göteborg Hamn AB.
Visjonsbilde av hvordan logistikknutepunktet Halvorsäng i Göteborg havn kan ta form. Foto: Göteborg Hamn AB.

Skaper enda ett logistikk-knutepunkt

Göteborg Hamn AB har signert en intensjonsavtale med Castellum om å utvikle Halvorsäng-området i fellesskap til et ledende logistikknutepunkt. Området ligger i kort avstand til havnen.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Samarbeidet er ment å fortsette i et joint venture-selskap der partene eier like store deler. Det er Göteborg Ham AB som opplyser dette i en nylig utsendt pressemelding.

Snart i gang

Formålet med partnerselskapet er å ta ansvar for å utvikle, designe og bygge logistikkeiendommer i Halvorsäng i fellesskap, og deretter eie, forvalte og leie ut de bygde logistikklokalene. Landarealet utgjør omtrent 270.000 kvm areal, hvorav cirka 155.000 kvm er bygningsareal. Området må være ferdig utviklet innen fire år, og prosjektstart forventes å finne sted mot slutten av 2021.

Halvorsäng ligger rett nord for Göteborg Hamns terminaler ved siden av Hisingsleden, et ideelt sted for store vareeiere å håndtere innkommende varer, for videre transport til resten av Sverige og Skandinavia med lastebil eller tog.

Avventer svar fra bystyret

- Vi har havnet i en gunstig løsning for alle involverte, der Göteborg Hamn AB vil fortsette å ha tilgang til området. Samtidig deler vi investeringskostnader og risiko med en partner, som har omfattende kunnskap og erfaring innen logistikkutvikling. Det vil være til nytte for havnen som helhet, sier Elvir Dzanic, administrerende direktør i Göteborg Hamn AB.

Göteborg kommune tok en positiv beslutning i midten av juni. For at selskapsdannelse skal finne sted, er imidlertid forutsetningen også godkjenning av bystyret.

- Nå håper vi på et positivt vedtak også i bystyret, for et langsiktig samarbeid om logistikkeiendommer, som bidrar positivt til partienes mål og skaper nye arbeidsplasser i regionen, sier Henrik Saxborn, administrerende direktør i Castellum AB.

Mange om beinet

Castellum ble valgt som havnens partner gjennom en utvelgelsesprosess, som ble avsluttet på slutten av fjoråret. I prosessen har havneselskapet tatt stilling til en rekke interesserte, der blant annet økonomi og miljøarbeid har vært viktige faktorer.

Castellums investering i halvparten av arealet anslås å utgjøre omtrent 400-450 millioner svenske kroner. I tillegg til grunnervervet anslås det et investeringsvolum på cirka 550 millioner svenske kroner for Castellum sin del.

En intensjonsavtale er signert av partene. Prosjektstart skal etter planen skje i slutten av 2021.

- Bærekraftig logistikk

- Det er fortsatt tidlig i prosessen, men vår absolutte intensjon er å bidra til en vellykket utvikling av Halvorsäng. Med sin direkte forbindelse til havnen og de store trafikkveiene, har Halvorsäng alle forutsetninger for å bli et fantastisk sted for fremtidens bærekraftige logistikk, sier Mariette Hilmersson, administrerende direktør i Castellum Region West.

Powered by Labrador CMS