Volum og vekt betyr penger

MOELV: Diskusjonen går høyt om Vegdirektoratets forslag om maksimalhøyde på 4 meter. Men hva om vi går andre veien og får ”svenske tilstander”?

Publisert Sist oppdatert

Vi hadde en fyldig omtale av Vegdirektoratets forslag i Moderne Transport nummer 4 i år. Reaksjonene uteble ikke. En av dem som tok kontakt, er Hans Rindal, konsernsjef i Moelven Industrier ASA. Moelven er ett av Skandinavias største tretekniske konsern. Konsernet hadde ved siste årsskiftet 2.992 medarbeidere og 39 operative enheter i Norge, Sverige og Danmark, samt produksjon i Norge og Sverige. Godstransportene i 2008 kvantifiseres med 8 millioner fm3 (fastkubikkmeter) og 200.000 transporter årlig. På dagtid ruller det en lastebil både inn og ut av et Moelven-anlegg nesten hvert minutt. Da begynner det å bety en del hvordan man organiserer transporten.

Må ha minst4,30 meter

Hvis Vegdirektoratet får gjennomslag for en maksimalhøyde på4 meter, så vil det føre til 15 millioner kroner årlig i økte transportkostnader for Moelven. For 2009 ville det ha redusert driftsresultatet med drøyt 16%. I en presentasjon Moelven har utarbeidet og presentert for Samferdselsdepartementet, heter det at konsernet trenger en høyde på minimum4,30 meter.

- Vi er ikke de store lobbyistene, men vi vil jo gjerne presentere det som er vår virkelighet overfor sentrale politikere og andre med innflytelse, sier konsernsjef Hans Rindal. – Vi bruker nok mye mer tid på å tilpasse oss. Ettersom vi opererer i både Norge og Sverige, er det naturlig at vi sammenligner. For Norges del kommer ikke denne sammenligningen heldig ut. Ett av resultatene er at nesten alt det vi eksporterer, går ut fra Sverige. Dette på grunn av rammebetingelser, som blant annet transportkostnader. Det vi produserer i Norge, distribueres stort sett innenlands, sier han.

”Svenske tilstander”

Moelven har også regnet ut at hvis man kunne få samme rammebetingelser for transport i Norge som i Sverige, så ville konsernet spare 44 millioner norske kroner i året. Dette tilsvarer 2% av driftsinntektene. Det høres kanskje ikke så mye ut, men de 44 millionene utgjør hele 48% av driftsresultatet i 2009.

I diskusjonen om modulvogntog på25,25 meterslengde er Moelvens beregninger interessante. - Med betydelige transporter i begge land har konsernet et omfattende tallmateriale å legge til grunn for sine beregninger, sier Nils Anton Hæhre. Han har tittel av prosesscontroller ved Moelven Landmoen AS og er en av dem som har jobbet med tallmaterialet for presentasjonen nevnt innledningsvis. Besparelsen på 44 millioner kroner er basert på at hele veinettet Moelven benytter i Norge, åpnes for en totalvekt på 60 tonn og en maksimallengde på opptil24 meter, eller25,25 meterfor modulvogntog.

Vekt og volum

Moelvens transporter er både vekt og volumkritiske. Best ser man dette på tømmer. I Sverige får et tømmervogntog med seg44 kubikkmeter. Et norsk vogntog kan ta33 kubikkmeterpå 50 tonns vei eller39,6 kubikkmeterpå de få veiene som er åpnet for 56 tonns totalvekt for tømmer. Det er da regnet med norske tømmervogntog med en maksimallengde på22 meter.

For såkalt industritre klarer et norsk vogntog50 kubikkmeterog et svensk 60, mens tilsvarende tall for bygg- og interiørprodukter er48 kubikkmeteri Norge og 60 i Sverige. Når det gjelder volumømfintlig gods, som tørrflis, klarer et norsk vogntog 15 tonn og et svensk 20. Regner man dette om i prosenter, ser man altså at et svensk vogntog får med seg fra 20% til 33% mer enn et på norske skilt. Det blir selvsagt penger av slikt!

I arbeidet med å beregne kostnader har Moelven også regnet inn økte håndterings- og drivstoffkostnader pr. lass. Men når svenske rammebetingelser innebærer at to vogntog kan gjøre samme jobben som tre norske i dag, så er det klart at utslagene likevel blir store. Moelven peker også på andre gevinster, som at færre vogntog vil redusere ulykkesrisikoen og CO2-utslippene.