Valgte automatisk nedlasting

Posten-konsernet har inngått en langsiktig avtale med Fartskriver AS om leveranse av utstyr for automatisk nedlasting for digitale fartskriverdata i sine tunge kjøretøy.

Publisert Sist oppdatert

Først ute i konsernet er Bring Frigoscanida som allerede har gått ”online” med ca. 50 biler siden løsningen ble lansert ifjor høst. Avtalen mellom Fartskriver AS og Bring Frigoscandia innebærer bruk i alle selskapets nye kjøretøy, og ettermontering i deler av den eksisterende flåten.

- Dette systemet vil hjelpe oss å redusere bruken av mannskapsressurser betraktelig og å kvalitetssikre våre rutiner innen oppfølgingen av sjåførenes kjøre- og hviletid, sier Stein Erik Gurigard, driftssjef i Bring Frigoscandia AS.

Remote Download Device  

Løsningen fra Fartskriver AS er levert av VDO (datterselskap i Continental-konsernet) og går ut på å automatisere manuelle rutiner ved overføring og arkivering av fartskriverdata ved hjelp av en såkalt DLD. Denne kalles også for en ”Remote Download Device”. Løsningen er basert på GPRS teknologi, hvor data blir overført trådløst fra kjøretøyets digitale fartskriver og sjåførenes smartkort, direkte inn i arkiverings– og analyseverktøyet TIS-Web fra VDO. Selve DLD-enheten monteres skjult i kjøretøyets førerkabin. Alle data og overføringer er kryptert. Dette for å sikre at de lovpålagte data ikke manipuleres eller ødelegges på sin vei.

- Fra det ble innført krav om digitale fartskrivere og sjåførkort i Norge i desember 2006, har disse dataene blitt innhentet ved hjelp av håndholdte manuelle enheter i form av spesielle minnepenner (Downloadkey).Man måtte utføre prosessen i selve kjøretøyet minimum en gang pr. måned, i henhold til lovverket. Dette var tidkrevende og tungvint for selskaper med mange kjøretøy og sjåfører. Blant flere aktører i transportbransjen har det dermed vært høye forventninger til moderniseringen i form av løsningen DLD, forklarer Tom E. Sund, salgs- og markedsansvarlig i oslofirmaet Fartskriver AS.

Tilleggsfunksjonalitet  

DLD-enheten inneholder GPS funksjonalitet i tillegg til GPRS kommunikasjon, og dette åpner muligheten for posisjonering av kjøretøyet på kart, og i tillegg muligheten for å hente ut historikk i form av sporing på tidligere kjøring. Systemet kan også kommunisere med bilens elektronikksystem. I dagens moderne kjøretøy gir dette mange muligheter for rapportering på bruken av kjøretøyet for eksempel når det gjelder drivstoff, kjørestil og øko-kjøring.

- Alt vi kan tilby av slik funksjonalitet i ett og samme system, vil gjøre systemet til en lønnsom investering for de fleste. Enten det er lovpålagte krav man vil håndtere på en enklest mulig måte, eller man i tillegg ønsker en bedre oversikt og sporbarhet på sine kjøretøy og sjåfører, er vi sikre på at denne løsningen kan benyttes av alle transportører, mener Tom Ringen, adm. direktør i Fartskriver AS.