Utgiftene tidoblet etter 9/11

GARDERMOEN: Lufthansa Cargo anslår at deres utgifter til sikkerhet er ti ganger høyere nå enn før tvillingtårnene på Manhattan kollapset.

Publisert Sist oppdatert

At det er flyindustrien som har fått den største regningen i fanget etter 9/11, er ingen overraskelse. 11.september 2001 er i seg selv det klareste eksempelet på hvilke ødeleggelser fly kan utgjøre.

Sikkerhetsnivået ble umiddelbart oppjustert til et nytt nivå, og det er slett ikke sikkert at taket er nådd.

Kjell Westby og hans etterfølger, Christoph Harneid, i Lufthansa Cargo Norway, representerer en av de virkelig store aktørene i flyfraktindustrien. Da Moderne Transport tok kontakt, koblet de to inn Lufthansa Cargo sentralt i Tyskland for å kunne gi et mest mulig korrekt bilde av flyfraktbransjen etter 9/11. Westby påpeker at alt som skjer sentralt også gjelder for Norge.

- Hvilke endringer har kommet for flyfraktindustrien som en følge av 9/11?

- Generelt har sikkerhetskravene økt i kompleksitet og metodikk år etter år. Alt økte dramatisk etter 9/11-angrepene. Lufthansa Cargo har investert store summer og stoler kun på det mest moderne utstyret. I tillegg er vi stadig i utvikling når det gjelder opplæring og prosesser. I all hovedsak ønsker Lufthansa Cargo de nye sikkerhetsstandardene velkommen. De er nøkkelen for flyfraktindustrien.

- Hvor store er de økonomiske konsekvensene som følge av endringer og nye krav?

- De årlige kostnadene for sikkerhet er idag ti ganger så høye som før 2001. Vi har utviklet vårt interne sikkerhetsprogram ved å etablere egne sikkerhetsstasjoner flere steder i verden. Disse er så langt etablert i Frankfurt, Shanghai, Johannesburg og New York. Der vi mener det er et forbedringspotensial, er når det kommer til harmonisering. Mangel på et globalt og harmonisert sikkerhetsprogram er en stor belastning for hele flyfraktindustrien.

- Hvilken betydning har endringene hatt for konkurransen mellom fly og andre transportformer?

- Selv om sikkerhetskravene har økt betydelig mer i flyfrakt enn for andre transportmidler, ser vi ikke store endringer i konkurranseforholdet med andre transportformer. Kundene bytter ikke til, for eksempel sjø eller tog, fordi i realiteten er det ikke andre som kan konkurrere med fly når det kommer til rask transport. Det er for øvrig et mål for oss å gjøre prosessen for kunden så enkel som mulig, samtidig som vi opprettholde de høye sikkerhetskravene.

- Hvor komplisert er transport til og fra USA sammenlignet med andre deler av verden?

- De skjerpede kravene og nye reglene som er vedtatt av regjeringen i USA, gjør transportoppdragene til og fra USA meget komplekse sammenlignet med andre land. Vi har nylig gjort betydelige investeringer i ”de amerikanske områdene”, og vil til enhver tid vurdere hvilke endringer det er behov for globalt. I samarbeid med Smiths Detection har Lufthansa Cargo tatt i bruk avansert gjennomlysings- og sporingsutstyr ved alle stasjonene i Canada, Mexico, Colombia, Equador og Brasil. Dette utstyret kommer i tillegg til alt annet utstyr som er ved stasjonene og ute hos partnerne. Vi har gått i partnerskap med Smiths Detection for å levere utstyr som er av høy kvalitet, rigorøse og holdbare for våre stasjoner. Kombinasjonen av gjennomlysningsutstyr og detektor for eksplosiver har vist seg å bli en positiv screening-metode.