Tunnelstengning koster næringslivet dyrt

Tunneloppgraderingen i Oslo vil koste næringslivet 700 millioner kroner på halvannet år, viser beregninger gjort av NHO.

Publisert Sist oppdatert

I juni starter et omfattende program for rehabilitering av tunneler i Oslo. Smestadtunnelen, Granfosstunnelen og Tåsentunnelen skal delvis stenges allerede i år, og i de påfølgende årene kommer flere tunneler på listen.

- Det er allerede lange køer på grunn av sprengt kapasitet på Ring 3. Når Smestadtunnelen stenges første juni vil fremkommeligheten reduseres med ytterligere 50 prosent, sier Erling Sæther, administrerende direktør i NHO Logistikk og transport, ifølge e24.

NHO Logistikk og Transport (NHOLT) har beregnet at stengingen av tunnelene i løpet av halvannet år vil føre til en merkostnad på 700 millioner kroner for næringslivet.

Einar Spurkeland i Schenker sier at de økte kostnadene kommer som en følge av at man må ha flere lastebiler i drift for å levere samme godsmengde når tunnelene stenges.

– Oslo vil de neste fem årene få gradvis forverring av fremkommeligheten for varelevering. Sjåførene er samtidig underlagt bestemmelser og kjøre- og hviletid og arbeidstid. Noe som resulterer i at man må sette inn flere biler for å kunne levere de samme godsvolumene de neste årene, sier han.

Som et resultat av dette vil Schenker sette opp prisene på varelevering i Osloområdet med 1,65 prosent.

– Siden det ikke finnes noen kompensasjonsordning fra myndighetene vil dette føre til en prisøkning for kundene, sier Spurkeland.