Trakk seg etter nådeløs kritikk

Gunvald Isaksen (66) har trukket seg som havnedirektør i Bergen etter påstander om kritikkverdige forhold i Bergen og Omland Havnevesen.

Publisert Sist oppdatert

En granskningsrapport på bestilling av havnestyret slår fast at ansatte har arbeidet overtid langt utover arbeidsmiljølovens grenser, og ansettelser er gjort uten utlysning. Granskningen som startet ifjor høst konkluderer også med dårlig økonomistyring. Bergen-ordfører og havnestyrets leder, Gunnar Bakke (Frp), har overtatt som havnedirektør inntil en ny blir ansatt.

Moderne Transports søsterorgan Transport Inside skrev for en stund siden at Gunvald Isaksen slutter og går over i pensjonistenes rekker til våren. Nå trekker han seg som leder i et av Nord-Europas største havnedistrikter med umiddelbar virkning etter den knusende granskningsrapporten.

Isaksen er usikker på hvorfor denne granskningen er kommet i stand:

- Havnestyret har hele tiden fått den informasjonen de trenger, sier havnedirektør Gunvald Isaksen til Bergens Tidende.

Graverende forhold

Forrige uke (5. februar) ble tillitsvalgte og ansatte i Havnevesenet informert om de innholdet i granskningsrapporten som PricewaterhouseCoopers (PwC) har utarbeidet på oppdrag av havnestyret og byrådet i Bergen. Ordfører Bakke redegjorde for rapporten på en pressekonferanse samme dag.

Kritikken berører ikke bare havnedirektøren, men også flere ansatte og havnestyret. Dårlig økonomistyring, manglende rapportering og svak ledelse fremheves i den 66 siders granskningsrapporten.

Nå skal styret forfølge saken videre.

- Vi vil gå grundigere inn på ansvarsforholdene og vurdere ytterligere tiltak der det kan være mistanke om lovbrudd, sier Bakke som ennå ikke kan bekrefte om det blir snakk om anmeldelser.

Det kriges om Bergen Havn og om fremtidig beliggenhet. Det er stor misnøye med at havnedirektøren satte i gang utbygging for 100 mill. kroner uten at havnestyret har ga grønt lys. Havnedirektøren er skeptisk til å flytte havnen ut av byen, mens politikerne vil ha godset ut av Bergen sentrum.