Tettpakket program

Årets bransjebegivenhet, ”Transport og Logistikk”, nærmer seg. Nå er konferanseprogrammet klart, og prosjektleder Jo Eirik Frøise kan nok en gang friste med spennende innhold.

Publisert Sist oppdatert

”Transport & Logistikk”, av mange fortsatt kun kalt Transportbrukerkonferansen, går av stabelen 18. og 19. oktober på Gardermoen. Årets konferanse setter fokus på miljøkrav, innovasjon og lønnsomhet.

Nytt av året er at Norsk Industri har overtatt sekretariatsrollen etter avviklingen av Transportbrukernes Fellesorganisasjon (TF). Det er likevel på papiret endringen er størst, for Jo Erik Frøise, som tidligere var adm. direktør i TF, fortsetter som messegeneral.

- Kontinuitet er viktig, så det er en fordel at konferansen fortsetter i samme fine spor som tidligere. Konferanseprofilen, med forskningsbaserte foredrag, samt foredrag for transportbrukere og for transportører, fortsetter akkurat som før, sier Frøise.

Omfattende program

I alt er det ca. 80 foredragsholdere som skal fôre deltagerne med ny innsikt, fordelt på 29 ulike temaseksjoner.

Dag én har følgende temaspor:

Trender og utfordringer i logistikken
Lønnsomhet med god planlegging
Effektiv prosjektlogistikk
Nasjonal transport
Samferdselsansvaret

Dag to har følgende temaspor:

Regelendringer/Presentasjon av studentprisene
Lønnsom logistikk
Grønn logistikk
Rulleringen av NTP

Dag to avsluttes med den tradisjonelle paneldebatten, og tema for dagen er: Hvordan vil regjeringens samferdselspolitikk påvirke transporthverdagen for norsk næringsliv? Det ventes at samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa og medlemmer fra Stortingets transportkomité deltar som paneldeltagere.

Miljøpris

Blant høydepunktene på konferansen blir utdelingen av LTLs Miljøpris. Prisen ble delt ut første gang ifjor, og det var Veøy AS som stakk av gårde med premiesummen på 100.000 kroner.

Prisen deles ut til et selskap som har gjort en innsats innen miljøtiltak for godstransporten.

”LTL Miljøpris har som formål å fremme kunnskap om klimavennlig transport, bærekraftige innovative logistikk- og transportløsninger og stimulere til kollektiv godstransport.  Miljøprisen kan tildeles en bedrift, en organisasjon eller andre som har tatt initiativ til, eller har gjennomført tiltak som har oppnådd vesentlige resultater innenfor miljø. Den som vinner prisen må være tilknyttet eller ha ytet nytte for vår bransje”, skriver LTL. Juryen består av Petter Haas Brubakk (NHO), Lasse Fridstrøm (TØI) og Gøril L.Andreassen (ZERO). Frist for å melde på kandidater er 1. august.

I tillegg til LTLs miljøpris vil også vi dele ut den årlige Moderne Transport-prisen på konferansen, og det vil deles ut pris for beste studentoppgaver (bachelor- og masteroppgaver) innen logistikk og transport.