Startet Jotun-revolusjonen

SANDEFJORD: Erik Marheim (42) har bidratt til logistikk-revolusjon i Jotun. Distribusjonssjefen har ryddet opp i anbudsprosessene og samlet transportvirksomheten.

Publisert Sist oppdatert

Nå ser han frem til å åpne selskapets nye lager i januar 2012 til en halv milliard kroner på Jotuns hovedbase på Vindal i Sandefjord.

Selskapets nye logistikkstorstue på 12.960 m2 bidrar til ytterligere effektivisering og reduserte kostnader. Gjennom konstant fokus på klima og miljø har Jotun og Marheim klart å redusere både utslipp og transportkostnader ved å samle transportkjøpene i Europa, innføre direktedistribusjon til Danmark og sentralisering av logistikkfunksjonen.   

Marheim innrømmer at han har blitt mer kynisk og mindre lojal i årenes løp, vel og merke i logistikksammenheng. Men med denne holdningsendringen har han bidratt til en kraftig reduksjon av fraktkostnadene gjennom kreative logistikkløsninger og inngåelse av nye transportavtaler. Likevel bruker Sandefjord-bedriften over 50 millioner kroner årlig på transport.

Holdningsendring

- En holdningsendring måtte til for å gjøre disse omveltningene, understreker han, og fortsetter:

- Og så dukket SuperSpeed 2 opp våren 2009, en ferge som tåler all slags vær og vind, i motsetning til Petter Wessel som rett som det var måtte melde pass hvis bølgene ble for store over Skagerak. SuperSpeed 2 bidro til bedre leveringspresisjon, men også til at vi kunne sette i gang pilotprosjektet med distribusjon og godslevering samme dag i hele Danmark, sier Marheim. Jotuns lager i den danske byen Kolding hadde ikke volum og kapasitet nok til å møte økende danske kundekrav. Lageret er derfor nedlagt og erstattet med direkte distribusjon fra hovedlageret i Sandefjord.

Det svenske lageret i Göteborg er Jotuns nest største enkeltdestinasjon utenom Norge. Marheim har et sterkt ønske om å sentralisere den svenske logistikkvirksomheten også, men den sterke lokale forankringen med 67 ansatte gjør det ekstra utfordrende.     

I 2012 blir virksomheten til dagens fem norske fabrikker samlet i det nye lageret til malingsfabrikken på Vindal. Høyteknologi og data styrer virksomheten. En helautomatisk rullebane fra fabrikken til lager transporterer helpaller klar til lasting. Jotuns høylager med 120.000 palleplasser var revolusjonerende da det ble bygget i 1978. Lageret blir nå ytterligere automatisert. 

- Dagens interntransport koster oss 11 millioner kroner årlig. 60.000 tonn maling ble utlastet fra lager ifjor. Transporten omfatter hvert år 5500 bilbevegelser, 250.000 kjørte kilometer og 185 tonn CO2-utslipp. I 2012 vil bilbevegelsene bli redusert til 1250 (-77%), mens antall kjørte kilometer reduseres til 45.000 (-82%) og CO2-utslippene reduseres til 35 tonn (-81%). I tillegg mer enn halverer vi kostnadene forbundet med interntransport. Vi kommer ned på 5 millioner kroner, forteller Marheim. Han har selv stått sentralt i arbeidet med anbudsprosesser og med å forhandle frem transportavtaler i Jotuns europeiske virksomhet.

Leveringsservice

Jotuns distribusjonssjef er opptatt av høy leveringsservice og leveringspresisjon kombinert med miljøvennlig transport.

- For å miljøoptimere transportvirksomheten har vi gått bort fra bruk av flere små transportører til to-tre hovedaktører. Inntil i sommer hadde Schenker ansvar for både innlands- og utlandstransporten. Nå er Tollpost Globe ansvarlig for innlandsvirksomheten. Den lokale aktøren, Kamås Transport, har vært samarbeidspartner med Jotun gjennom mange år. Kamås har fortsatt ansvaret for lokaldistribusjonen, mens DHL tar seg av svenske-transporten, forteller Marheim.

Han stiller strenge miljøkrav til Jotuns logistikk- og transportleverandører.  

- Kombinert med Jotuns miljøbevisste holdning gir vi kundene et miljøfortrinn. Vi er opptatt av drivstoff, valg av transportmiddel, logistikkløsninger, sjåførers miljøbevissthet og alt annet som påvirker miljøet, forteller Marheim.

Han understreker også at Jotun stiller strenge krav til leveringskvalitet. Blant annet må transportøren bidra med nytenkning til nye logistikk- og transportløsninger.

Marheim er fascinert av lean-prinsippet. Han viser til at forsinkelser, køer, venting og sløsing koster penger.

- Det fant Toyota ut på femtitallet og brukte erkjennelsen til å etablere noe helt nytt. Bilfabrikken utviklet en holdning, en metode og et system som etter hvert er blitt kjent som lean-prinsippet. Lean betyr enkel eller slank. Ved å adoptere denne enkle og kunderettede produksjonsform har Jotun klart å etablere en veldrevet virksomhet med sterk kundeorientering, enkelhet, god flyt i verdikjeden og kontinuerlig forbedring, understreker Marheim.