Skalstad Larsen ser mot Østen

FREDRIKSTAD: Logistikkdirektør Øyvind Skalstad Larsen i Europris ser store gevinster i crossdocking og direkteleveranser av varer fra Kina til norske kunder, men han understreker at logistikkløsninger i Østen krever god laginnsats og tett oppfølging.

Publisert Sist oppdatert

- Vi ser store muligheter i direkteleveranser fra Kina. Det reduserer vareforsyningskostnadene våre betydelig, samtidig som vi oppnår en utjevning av lager- og driftskapasitet i høysesong her hjemme i Norge, sier Skalstad Larsen som presenterte Europris-logistikken på ”Transport og Logistikk” på Gardermoen i oktober.

- Vi er en kampanjeintensiv lavpriskjede med over 30 kampanjer årlig. Med et bredt sortiment av varer til lave priser er det avgjørende for selskapet å hente hjem de riktige varene så kostnadseffektivt som mulig, sier Skalstad Larsen.

Og han fortsetter:

- Vi forsøker å bygge en størst mulig transportenhet med for eksempel fulle 40-fots containere så tidlig som mulig i forsyningskjeden, for så å vente så lenge som mulig før vi splitter transportenheten. Vi frakter de fulle containerne til nærmeste havn for så å spre godset derfra til butikkene i nærområdet. De største volumvarene distribuerer vi direkte fra produsent til butikk. I områder av Kina hvor vi har naturlige geografiske klynger av produsenter, crossdocker vi varer fra de ulike produsentene via statlige tollagre. Det er store dimensjoner i Kina, og tollageret i Shanghai har et totalareal på ca. 295.000 m2, eller nesten 50 fotballbaner.

Crossdocking-løsninger

Europris har utviklet crossdockingløsningen i tett samarbeid med 3PL-partner i Kina, ColliCare. Gjennom ColliCare leier Europris relativt små arealer i de store tollagrene i Shanghai, Xiamen og Yantian. Derfra bruker ColliCare sin fag- og lokalkunnskap til å sikre varefremføring fra produsentene via 3PL-lageret og frem til godset er plassert på containerskip til Europa. Skalstad Larsen forteller at det ofte oppstår uforutsette hendelser i innenlandslogistikken i Kina.

- Da trengs det dyktige og respekterte kinesere for å sikre raske løsninger og god flyt i vareframføringen. Det har ColliCare i Kina klart å skaffe. Disse medarbeiderne arbeider tett opp mot produsenter, transportører, havnemyndigheter og rederier, sier Skalstad Larsen.

ColliCare sampakker varene fra ulike produsenter på 3PL-lagrene i Kina. Pallene merkes med etiketter og stues i containere sammen med paller til butikker i samme havneområde langs norskekysten. Data overføres via EDI til transportører i Norge. Nor Lines tar seg av distribusjonen langs norskekysten og total fremføringstid fra 3PL lagrene i Kina til butikk er ca. 13 uker (inkl. én uke sikkerhetstid).

Tett samarbeid

Logistikkdirektøren i Europris understreker det gode samarbeidet med 3PL-partnerne ColliCare og Nor Lines.

- Vi har samarbeidet med både ColliCare og Nor Lines i mange år, og dette har skapt stor tillit oss i mellom. Tillit og langsiktighet er gull verdt når vi står overfor utfordringer. Da vi skulle starte opp med helt nye logistikkløsninger i Kina, var det avgjørende for oss at vi kunne stole på at 3PL-leverandørene ville levere som avtalt. Derfor var det naturlig for oss å starte opp med ColliCare og Nor Lines. Europris er en stor og viktig kunde for begge våre 3PL-leverandører og vi blir også ivaretatt som en viktig kunde, understreker Skalstad Larsen.

Europris har 183 butikker i Norge og seks butikker på Island. Det aller meste av varene blir levert til butikk fra sentrallageret i Fredrikstad og noen mindre varegrupper leveres direkte fra leverandør. Europris henter hjem varer fra Skandinavia og deler av Europa med bil, mens all øvrig import kommer sjøveien til Borg havn i Fredrikstad. Fra sentrallageret transporteres varene med båt til butikkene på Vestlandet, i Nord-Norge og på Island, mens de øvrige butikkene forsynes med bildistribusjon.

Europris-kjeden har en liten andel av det totale retailmarkedet i Norge, men vokser 10%-15% årlig. Skalstad Larsen synes det er betryggende å vite at vekstraten kan håndteres i mange år fremover innen eksisterende lagerstruktur.

- Dette løser vi gjennom å øke omløpshastigheten og volumandelen over eksterne vareveier (utenom sentrallageret), sier Skalstad Larsen.