- Skadevirkningene fra streiken uteble

De fire store samlasterne ruller ufortrødent videre etter transportstreiken tidligere i år. Schenkers viseadm. direktør Erling Sæther sier at de langsiktige skadevirkningene har uteblitt.

Publisert Sist oppdatert

Transportarbeiderstreiken, som på det meste omfattet 2000 terminalarbeidere, varte fra 15. mai til 4. juni. Schenker, Bring, DHL og Tollpost Globe, fryktet et tap på én milliard kroner (10%), et stort bortfall av kunder og at 200 årsverk kunne forsvinne som følge av konflikten. Transportarbeiderforbundet mente utspillet, som kom under streiken, var et taktisk utspill. Nå viser det seg også at frykten for kundebortfall av permanent karakter var sterkt overdrevet.

- Det er gledelig å konstatere at vi fortsatt har kundene etter at tumultene har lagt seg, noe som vitner om lojalitet, sier Erling Sæther i Schenker Norge.

Totalt omsetter de ”fire store” samlasterne for ca. 10 milliarder kroner årlig, og de regnet med at streiken ville føre til et bortfall av godsvolumer på 10% det første året.

Erling Sæther viser til at streikeretten er legal, og at man derfor ikke har noen garanti for at tilsvarende situasjoner kan oppstå.

- Men for å gardere seg mot at næringslivet utsettes for liknende hendelser i fremtiden må NHO, LO og den enkelte bedrift jobbe for gjensidig tillit, understreker Sæther.

Ikke enig

Markedssjef Ole Andreas Hagen i Tollpost Globe er ikke enig med Erling Sæther i at skadevirkningene uteble.

- To tredjedeler av godset ble borte de tre ukene streiken pågikk, så jeg kan ikke si at vi ikke ble påvirket. Likevel ble nok ikke skadevirkningene så store som vi først trodde, sier Hagen.

Han understreker at det fortsatt står igjen å se hvor stort streikeerstatningsbeløpet blir, og hvilket beregningsgrunnlag man ender på.

- Transportstreiken var en situasjon vi må ta lærdom av. Streik er et virkemiddel for arbeidstakerne som må respekteres. Det er imidlertid 16 år siden forrige streik, så vi får tro det er en stund til neste gang. Men både streik og askesky fra Island på samme tid viser bare hvor sårbare vi er, sier Hagen.

Fungerende kommunikasjonsansvarlig Cecilie Ramstad i DHL Express er enig i at skadevirkningene av streiken ble mindre enn først fryktet, og henger seg på uttalelsene fra både Sæther og Hagen.

- Markedet er på vei opp, men vi vet likevel ikke ennå om det kommer senvirkninger av streiken, sier Ramstad.