Singapore – midt i smørøyet for skipsfarten

SINGAPORE: Havnen i Singapore er blant verdens største. Dette har sammenheng med verdens kanskje mest strategiske beliggenhet når det gjelder skipsfart, verdens kanskje mest gunstige forhold for å drive næringsvirksomhet, i tillegg til at øystaten er rangert som nummer én når det gjelder fravær av korrupsjon.

Publisert Sist oppdatert

Den lille øystaten ligger ved Singaporestredet og Malaccastredet. Gjennom disse to stredene går praktisk talt all skipsfart mellom noen av de største asiatiske økonomiene (Kina, Japan, Taiwan og Sør-Korea) og Europa, Midt-Østen og Afrika. Dette har Singapores politikere skjønt å dra nytte av ved å legge forholdene særlig godt til rette for næringsvirksomhet, og de hilser også utenlandske investeringer hjertelig velkommen. Et demokratisk styresett og stor politisk stabilitet gjør det dessuten forutsigbart å drive forretning.

500 millioner tonn

Sammenlignet med norske forhold, blir det store tall å forholde seg til. For eksempel har havnen over 130.000 skipsanløp i året. Rekorden så langt var 135.386 anløp i 2003. At tallene har gått ned siden 2003 innebærer ikke nedgang i omsetningen, men dels at sammensetningen av skip er blitt annerledes og dels at de skipene som frakter containere og tank/bulkskip er blitt større og faktisk noen flere.

Det gir derfor et riktigere bilde å se på selve transportarbeidet. Rekordåret var 2008 med 515.415.000 tonn. Finanskrisen var godt merkbar, og i fjor gikk det 472.300.000 tonn over Singapore havn. Selv om deler av verdensøkonomien fortsatt hangler, så er Singapore havn godt på vei til å arbeide seg ut av den. Allerede i år vil transportarbeidet komme opp i 500.000.000 tonn, som gjør 2010 til det nest beste året noen sinne.

Man ser samme tendensen når det gjelder containertransporten, som er en klar indikasjon på mengden av forbruksvarer og maskiner Vesten importerer fra Asia. I 2008 gikk det 29.866.200 TEUs over Singapore havn. Dette sank til 25.866.600 TEU i 2009. I år kommer man anslagsvis opp i 28.000.000 TEU, og det vil i så fall være det nest beste året noensinne.

Forsyninger

Nettopp på grunn av den strategiske plasseringen, så server Singapore årlig også mange tusen skip som ikke skal laste eller losse. Reparasjoner, bunkring og tilførsler av forsyninger av alle slag gir også en omfattende virksomhet, både i havnen og ute i åpent farvann. Begrepet “Tid er penger” betyr mer innenfor shipping enn i de fleste andre bransjer, og man legger ikke til kai hvis man ikke må. Forsyninger av alle slag leveres i rom sjø, og er det store skip som bruker lang tid på å stoppe og komme i gang igjen, skjer det under fart.

Sysselsetter 150.000

Et yrende maritimt liv har skapt en flora av selskaper som lever av skipstrafikken, fra speditører og utstyrsleverandører til håndverkere som gjør store og små jobber om bord i skip. Dette gjelder mer enn 5.000 små og store firmaer med til sammen mer enn 150.000 ansatte. Mer enn 100 internasjonale shipping-grupperinger er til stede. I havnen og områdene i nærheten kan man treffe på de fleste nasjonaliteter, og ikke minst Norge er godt representert.

Ingen egne naturressurser

Singapore har praktisk talt ingen egne naturressurser og må importere alt av produkter eller råvarer til de produkter som tilvirkes innenlands. Politikere så tidlig at Singapores strategiske plassering muliggjorde en stor grad av internasjonal tjenesteyting. Dette har ført øystaten inn i tetsjiktet av høyt utviklede land.