Setter halve bilparken i vinterdvale

GJELLERÅSEN: Når høst og vinter melder seg, parkeres halve bilparken til Diplom-Is.

Publisert Sist oppdatert

For alle som driver med transport, er det en drøm å ha bilen rullende så mye som mulig og lasterommet så fullt som mulig. Denne drømmen går i oppfyllelse for Diplom-Is, og vel så det, i sommerhalvåret. Da er det fullt kjør og “alle mann til pumpene”-prinsippet som gjelder, men om vinteren reduserer Ola Nordmann sitt iskremforbruk betydelig. Dette får naturlig nok følger for bruken av bilene til Diplom-Is.

- Sommertid kan det kjøres flere skift med mange av bilene, men om vinteren parkeres halvparten av dem, sier Sven-Tore Johansen i Diplom-Is.

Utrolig markedsandel

Han er Service Teknisk Sjef hos iskremprodusenten, og har jobbet med bilparken i 15 av sine 33 år i selskapet. Diplom-Is opplyser at selskapet har en markedsandel på over 50% av iskremmarkedet i Norge og omsetter for mer enn én milliard kroner. For å gi et bilde av aktiviteten fordelt på årstider, er hele 60% av omsetningen i sommermånedene mai, juni, juli og august.

Med en bilpark på 180 lastebiler og 30 varebiler, blir det mange biler som overvintrer på parkeringsplassen før det igjen er full fart når snøen forsvinner.

- Har det vært et alternativ for dere å leie inn transporttjenester fremfor å eie bilene selv?

- Ja, dette har vært et tema hos oss, men utfordringen med frysetransport på sommertid med så høy aktivitet er det samme for eksterne firmaer som for oss. Utnyttelse av bilparken på vinteren blir det store spørsmålet både hos eksterne og hos oss. Samtidig trengs det "salgskompetanse" på våre sjåfører da vi ikke leverer varer på lager, men direkte i frysedisken. 

Ferieavvikling

Ideelt sett hadde de ansatte i Diplom-Is tatt ut ferien sin sent på høsten eller midt på vinteren. Men slik er det selvfølgelig ikke. De som jobber i Diplom-Is er ikke annerledes enn resten av oss, og ønsker ferie når ungene har skolefri og det er sol og sommer ute.

- Hvordan løser dere det store distribusjonstrykket i denne perioden?

- Vi må fylle på med innleid arbeidskraft. Vi har ingen mulighet til å oppfylle behovet i denne perioden på annet sett, sier Johansen.

Diplom-Is står selv for distribusjonen i nesten hele landet med egne biler. Selskapet har stort sett Mercedes-Benz lastebiler (150 biler) til distribusjonen, men også noen Volvo.

Endrede leveringsrutiner

De aller fleste bilene er med såkalte ”walk-in” skap fra SKAB AB, altså med løftelem bak. Tidligere ble det oftest benyttet biler med dører langs siden av skapet, men dette medførte mye plukk ved hvert stopp. Nå hentes en ferdig plukket container/beholder i skapet og leveres i ”én pakke” til mottaker. Dette går hurtigere og det er mer økonomisk, spesielt når det er et visst volum på leveransen.

- Mens vi før plukket på hvert enkelt sted, selges alt på forhånd nå, pakkes klart før avreise og leveres samlet til mottaker. Det er 25-30% mer effektivt, sier Johansen.

Diplom-Is benytter to typer fryseaggregater fra Thermo King for å holde iskremen slik vi best liker den, kald. Det ene går på diesel, mens den andre varianten er CO2-drevet.

- CO2-løsningen går for å være mer miljøvennlig, men den har foreløpig sine begrensninger. Det er lite utbygget CO2-anlegg rundt i landet. Nå finnes de stort sett kun i de store byene, og da blir det utfordrende med lange turer. Tanken holder ikke hele dagen uten påfylling, og det er kritisk om det går tomt for CO2, sier Johansen.

Innleid på langtransport

Når det gjelder distribusjonen fra produksjonsanleggene på Gjelleråsen og Brevik til andre deler av landet, går dette med innleide transporttjenester. Noe går også med Tines store biler, noe som er naturlig ettersom Tine eier Diplom-Is.

- For oss er det ikke økonomi å ha egne biler til denne transporten. Det er i seg selv ikke nok trafikk til å holde bilene i gang, og det vil være store utfordringer med returlass, sier Johansen.

Diplom-Is eier og drifter alle frysere med Diplom-Is som står på bensinstasjoner, butikker, kiosker og andre steder rundt i Norge. Også her får selskapet en skikkelig logistikkutfordring. Én ting er å bytte frysere som ikke fungerer, men utskiftningene er langt hyppigere en dette.

Om man kikker nøye, vil man legge merke til at det ofte er en mindre fryser ved utsalgsstedene om vinteren og en større variant på plass om sommeren. Det er utsalgsstedene som ønsker denne utskiftingen. Ettersom de selger mer is om sommeren, er det flott med stor fryser og plass til mange godsaker. Men vinterstid vil man ofte benytte plassen til å selge andre sesongrelaterte produkter, og dermed kun plassere en liten frysedisk i butikken/bensinstasjonen etc.

Johansen nikker ja og får antydninger til svette i panna når vi spør om dette byr på betydelige logistikkutfordringer. Derfor er det heller ikke et ubetydelig antall varebiler (35-40) som er å finne med Diplom-Is-logoen langs siden. Disse benyttes utelukkende til service og utbytting av fryseutstyr rundt i landet.