Sem tok roret i ny havneorganisasjon

Nye Norsk Havneforening er sjøsatt med Dag Halfdan Sem ved roret. Dermed fremstår en ny og mer slagkraftig organisasjon for å styrke sjøtransporten og det næringspolitiske arbeidet.

Publisert Sist oppdatert

Sjøsettingen skjedde på stiftelsesmøtet 26. januar, hvor det ble slått fast at det næringspolitiske organet, Norske Havner, er en saga blott. Havne-Norge taler nå med én, sterk og klar røst ved å beholde navnet Norsk Havneforening, og som hittil har vært havnenes faglige interesseorganisasjon.

Heftige diskusjoner

Terminaldirektør i Oslo Havn og nyvalgt leder i Norsk Havneforening, Dag Halfdan Sem, understreker at det har vært både heftige diskusjoner og motstridende interesser om å stable en ny organisasjon på bena.

- Stiftelsesmøtet endte imidlertid med et kompromissforslag med et overveldende flertall. I dag er de fleste innstilt på å komme videre i fellesskap gjennom en sterk profilering av havne-Norge, sier Sem til Moderne Transport.

Han forteller også at det var på tale å avvikle Norsk Havneforening med tanke på å etablere en ny organisasjon.

- I stedet ble det enighet om å invitere havneeierne, som i hovedsak representerte Norske Havner, til å være med på å opprettholde Norsk Havneforening, sier Sem.

Når det gjelder utfordringer og prioriterte arbeidsoppgaver for den nye organisasjonen forteller Sem:

- Ny adm. direktør skal ansettes så snart som mulig. Vi må opprettholde trykket for norsk sjøtransport med å påvirke byråkratene gjennom en politisk dagsorden. Samarbeid med andre transportorganisasjoner, spesielt Logistikk- og transportindustriens Landsforening, må prioriteres. KS Bedrift Havn blir en viktig alliansepartner i arbeidet med å få mer vind i seilene for sjøtransporten i Norge, understreker Sem.