Se lønnsøkningen blant speditørene

NTF og NHO ble torsdag enige i årets tariffoppgjør for Speditøroverenskomsten.

Publisert Sist oppdatert

Etter to dagers forhandlinger ble det torsdag kveld enighet mellom Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og NHO Logistikk og Transport (NHO LT) i årets tariffoppgjør for Speditøroverenskomsten.

Etter at minstelønnssatsen i overenskomsten ble hevet med kr. 10,40 per time til kr. 188,78 fra 1. februar var det ikke mulig å få gjennomslag for ytterligere økonomiske tillegg, skriver NTF i en pressemelding.

Skuffelse

Et flertall i NTFs delegasjon stemte for forhandlingsresultatet, men det var skuffelse over at det ikke var mulig å få til hverken tekniske endringer i overenskomsten eller gjennomslag for andre økonomiske krav utover februarreguleringen av minstelønnssatsene.

Utover det som ble avtalt i frontfaget om lærlinger og praksiskandidater, forskuttering av sykepenger, godtgjørelse for helligdager og matpenger ved overtid, ble NTF og NHO LT også enige om å oppfordre de lokale parter å drøfte behovet for å gi tillitsvalgte fri med lønn for å delta på faglige aktiviteter.

Speditøroverenskomsten omfatter nesten 3300 ansatte i NHO-bedrifter som Post Nord, DHL, Nor Lines og en rekke mindre spedisjonsbedrifter.

Resultatet sendes ut til uravstemning blant NTFs medlemmer på overenskomsten med svarfrist 25. mai.

Enighet også i Schenker

NHO LT kom også til enighet NTF i de såkalte Schenkerforhandlingene.

De Schenkeransatte har ikke februarregulering som resten av spedisjonsbransjen. Det ble derfor gitt et tillegg på kr. 3,00 på begynnerlønnssatsen fra 1. april. De øvrige satsene, 1 - 15 år, ble hevet med kr. 5,00 fra 1. april og kr. 1,50 fra 1. oktober.

Oppgjøret omfatter ca 500 ansatte i Schenker. Oppgjøret vil bli sendt ut til uravstemning med svarfrist 25. mai.