Satser 250 millioner i Drammen Havn

Jernbaneverket satser stort i Drammen Havn, og skal bruke en kvart milliard på å utbedre jernbaneterminalen på Holmen.

Publisert Sist oppdatert

Entreprenør Veidekke er i full gang med Jernbaneverkets storsatsing i Drammen Havn.

- Dette er et prosjekt som gir en sterk bedring av havnas tilknytning til jernbanen og styrker Drammen havn som en fullverdig intermodal knutepunkthavn, sier assisterende havnedirektør ved Drammen havn, Ivar Vannebo.

Jernbaneverket skal bygge to nye adkomstspor og fem nye spor for på- og avlasting av biler på Holmen. Slik vil havna uten problemer kunne ta imot dobbelt så lange godstog som tidligere, nærmere bestemt 580 meter lange tog med opptil 19 vogner. Det vil nå også bli mulig å frakte biler og containere på samme tog. 

Sikrere drift

Utbyggingen vil også gjøre driften av havna og områdene rundt sikrere. Det er til daglig over 5000 trafikkbevegelser til og fra Holmen. Nå bygges det en veikulvert under jernbanesporene samt en ny kommunal vei med fortau. På denne måten blir tog- og biltrafikken skilt fra hverandre.

- Dette gjør at det blir mye sikrere drift på havna, noe som også er et veldig viktig tiltak, påpeker Vannebo.

Det er satt av 250 millioner kroner på statsbudsjettet til å forbedre jernbaneterminalen på Holmen. Allerede i fjor startet arbeidene med føringsveier og vann- og avløp, og i slutten av juni i år begynte selve hovedjobben. Til daglig er det 20 arbeidere i sving på anlegget, et antall som vil øke etter hvert.

– Vi skal legge 2700 meter med nye spor her på Holmen. I tillegg må vi fjerne deler av Havnelager B, et bygg nord for Draka, for å rydde plass til sporene. Det vil også bli montert tre nye lasteramper på havnelageret, forteller prosjektleder i Jernbaneverket, Kjell Otnæs som regner med å være ferdig med prosjektet første kvartal neste år.

Gammelt sagbruk ga forsinkelse

– Vi blir litt forsinket siden det dukket opp mye sagflis i grunnen der kulverten skal bygges. Dermed må vi gjennom en tidkrevende peling ned til fast grunn før vi kan gå videre, sier Otnæs. 

Flis-funnet skyldes at det i gamle dager var et sagbruk på området.

En viktig årsak til tiltakene er at økt trafikk av persontog på Drammensbanen gir færre muligheter for å kjøre tog til og fra Holmen. Dermed er det viktig at godstrafikken til og fra Holmen gjøres enda mer effektiv, ved at det kan kjøres lengre tog inn på området som ikke forstyrrer annen trafikk.

– Etter at prosjektet er gjennomført vil togene kunne kjøre direkte inn på Holmen uten å måtte vente på signal fra Drammen jernbanestasjon, opplyser prosjektleder i Jernbaneverket, Kjell Otnæs.