Postens miljøsatsing

Posten Norge skal redusere CO2-utslippet med 30% innen 2015. - Vi skal bli nummer én blant postbedriftene i verden, og Posten skal være en miljøleder innen post- og logistikkbransjen, understreket konsernsjef Dag Mejdell på en pressekonferanse 22. mars.

Publisert Sist oppdatert

Samme dag signerte Posten en avtale med Ford om kjøp av 20 nye el-biler.

Miljøforkjemper

Det er en rykende fersk miljøplan Posten Norge nå lanserer. En 30% reduksjon av CO2-utslippene innen 2015 utgjør over 150.000 tonn CO2 og tilsvarer årlig 370.000 turer med lastebil mellom Trondheim og Oslo.

- På denne måten oppfyller Posten målene i Stortingets klimaforlik, sier Mejdell.

Posten fremmer ti konkrete områder for CO2-kutt. Tiltakene omfatter alt fra økt bruk av el-biler til optimalisering av kjøreruter.

- Transportsektoren er en av de mest miljøbelastende bransjene og utslippene bare øker. Derfor har vi bestemt oss for å ta egne grep. Etter å ha kartlagt utslipp fra alle deler av virksomheten har vi lagt en detaljert plan for hvordan vi kan kutte mer enn 150.000 tonn CO2 årlig, sier Mejdell.

Han understreker at Postens miljøsatsing representerer en ny måte å tenke på, og blinker ut mer miljøvennlige kjøretøy som det mest effektive enkelttiltaket.

- 80% av distribusjonen i Norge går med tog der det er tilgjengelig. Det er viktig å tenke nye løsninger og andre transportmåter enn veitrafikken som står for ca. 20% av CO2-utslippene i Norge, forteller Mejdell.

Verdens postselskaper vedtok i 2008 at bransjen skulle redusere sine samlede CO2-utslipp med 20% innen 2020.

- Vårt ambisjonsnivå er enda høyere. Posten er genuint opptatt av å redusere klimautslippene, men en positiv tilleggseffekt er at miljøsatsingen gir økonomiske gevinster og kundene våre krever miljøeffektive løsninger, sier Mejdell.

Posten først ute

22. mars signerte Posten Norge kontrakten som gjør det norske postvesen til Europas første kunde av Ford Transit Connect Electric. Frem mot 2015 legger Posten opp til å erstatte 1300 fossilt drevne biler med el-biler. Bilen er utviklet i samarbeid med Posten.

- Når så store kunder som Posten velger å satse på Ford Transit Connect Electric støtter det Fords videre utvikling og produksjon av biler med elektrisk drift, sier Tormod Skofsrud i Ford Motor Norge AS.