Optimerer byggvare-logistikken

OSLO: Optimera har i løpet av få år blitt en av Norges største byggevareleverandører. Anlegget i Østre Aker vei i Oslo er trolig det største byggevarelageret i landet.

Publisert Sist oppdatert

I Østre Aker vei disponerer Optimera 53 dekar tomt, hvorav 20.000 m2 er under tak.

For folk flest er trolig Montér et bedre kjent navn enn Optimera. Montér er kjeden av byggevarehus spredd ut over hele Sør-Norge, 84 i tallet. Optimera som merkevarenavn er imidlertid godt kjent av det profesjonelle byggemarkedet. Proffmarkedet utgjør nesten 70% av omsetningen i Optimera, som totalt utgjør ca. 5 milliarder kroner i året.

Anlegget i Østre Aker vei var i sin tid en del av byggevarefirmaet L.A. Lund. I 2001 fusjonerte dette selskapet med Byggmo, Skårland og Optimera AB til Optimera Gruppen. I dag eies Optimera av franske Saint-Gobain og inngår i Saint-Gobain Distribution Nordic. Det franske industrikonsernet ble etablert allerede i 1665 (leverte byggevarer til solpalasset til Ludvig 14) og har mer enn 190.000 medarbeidere i 64 land. I Norge er det ca. 1600 ansatt.

Virksomheten består i hovedsak av produksjon og distribusjon av byggevarer, samt produksjon av glassprodukter og spesialprodukter. Konsernet er i dag Europas største distributør av byggevarer og har også en sterk stilling i de nordiske landene. For å gi et innblikk i logistikkomfanger kan vi nevne at Optimera årlig håndterer over 180.000 varelinjer, 30.000 leveringer og 65.000 tonn varer inn og ut av lagrene i året.

Logistikksentere

Ved lageret i Østre Aker vei treffer vi Ulf Sogge, som er logistikksjef i logistikksenteret Øst. Det finnes tre lignende logistikksentre, Sør i Kristiansand, Vest i Sandnes og Nord-Vest i Haugesund. Hvert logistikksenter har noen distriktslagre under seg. I Øst er det i tillegg til Østre Aker vei også Larvik, Rudshøgda og Gol.

I Sør-Norge ellers finnes logistikklagrene i Haugesund, Bergen, Sandnes og to i Kristiansand. At Kristiansand står i en særstilling skyldes at ett av lagrene der, Rige, distribuerer alt av småvarer og maling til Montér-butikkene i hele landet. Det betyr mange varenumre, rundt 11.500, mens Østre Aker vei har “bare” mellom 5000 og 6000. Til gjengjeld har Østre Aker vei og de andre ordinære logistikklagrene en overvekt av store varer, som plater av alle slag og trelast. I tillegg har Optimera ni proffbutikker/lagre som forsyner de profesjonelle brukerne, altså entreprenørene.

– Blant annet er Veidekke en stor, landsdekkende kunde på proffsiden. Vår fordel mot en slik kunde er at vi har en felles plattform for alt, uansett geografi, sier Sogge. – Dessuten har vi et så bredt vareutvalg at de kan få komplette leveranser på ett sted.

Felles plattform

Dermed er vi over på det Optimera åpenbart er særlig dyktig på, systemer for innkjøp og lagerstyring. Her benytter gruppen M3/E3 (Movex) i et system hvor alle butikker og avdelinger er integrert. Bestillinger fra Montér-butikkene og proffsentrene genereres automatisk når varer selges.

– Et overordnet mål i hele systemet er å ha høy servicegrad, minst mulig feilplukk og et vareutvalg som dekker kundenes behov. Her jobber vi kontinuerlig for å bli mer effektive, sier Sogge.

Distribusjon

All distribusjon av byggevarer skjer med lastebiler, i hovedsak kranbiler. De fire regionene har hver sin topografi og geografi og legger opp sine rutenett deretter. En stor del av transporten skjer med innleid transport, men Optimera har også egne biler. - Her i øst har vi et bra veinett, og det aller meste av byggevarene vil bli distribuert dagen etter at de er bestilt, sier Sogge.

Logistikk er selvsagt en nøkkelfunksjon for å kunne distribuere et bredt varespekter optimalt effektivt. Over 200 logistikkmedarbeidere på landsbasis sørger for at alt fungerer.