Øker RFID-satsingen – inngikk partnerskap

Accenture har inngått en partneravtale med GS1 Smart Centre. Avtalen ble undertegnet 30. juni.

Accenture meddeler at de kommer til å øke sin satsing på bruk av RFID-teknologien. De så seg derfor tjent med å søke seg til et etablert RFID-miljø med spisskompetanse og avanserte testfasciliteter.

GS1 Smart Centre gir begrepet ”effektiv handel og logistikk” et nytt og mer spennende innhold. Besøkende skal kunne bringe med seg nye og innovative ideer tilbake til sin egen virksomhet.

Samspill i verdikjeden

- Det kan dreie seg om nye anvendelsesområder og ideer for eksisterende teknologi og eller helt ny teknologi for fremtidens verdikjede. I en interaktiv verdikjede simuleres samspillet i vare- og informasjonsflyten på en virkelighetsnær måte. Gjennom direkte involvering øker forståelse og nytteverdi, sier Anders Askevold, leder for GS1 Smart Centre.

Senteret åpnet dørene i april ifjor, og har det første driftsåret hatt mer enn tusen besøkende.

Logistikk og forretningssystemer

- RFID er en lang reise. Men bruken av teknologien griper om seg, og utvikles stadig. Vi er inne i flere konkrete prosjekter hvor de muligheter som RFID-teknologien gir og utveksling av standardisert informasjon har et sterkt fokus. Vi ser også at kunder som har tatt i bruk RFID i sin logistikk ser ytterligere effektivisering gjennom å knytte teknologien til sine ERP-systemer, hvor Accenture er ledende. Dermed er RFID for alvor inne på vår banehalvdel – og er blitt et viktig satsningsområde for oss. Det setter krav til opplæring og kompetanse, sier salgsdirektør Tom Gulbrandsen i Accenture.

Et naturlig valg

- Dermed var det naturlig for oss å søke samspill med et profesjonelt miljø. GS1 Smart Centre har den kompetansen vi trenger, og har et testsenter som vi ikke er i stand til å etablere og drive på egen hånd. Det gjør at vi kan teste ut og bedre utvikle ulike løsninger knyttet til cases og lignende både i GS1 Smart Centre og i RFID testsenter. Vi ser også nytteverdien i det partnernettverket som er etablert, og håper at GS1 Smart Centre og vi kan utfylle hverandre – og ha gjensidig nytte i det videre samarbeidet, sier Rune Indrevoll. Han er partner og ansvarlig for varehandel innen området handel og industri i Accenture.

Testing og cases

Fra Accentures side er muligheter for testing knyttet til ulike cases og prosjekter svært viktig.

- Det er her det vises konkrete resultater, sier Indrevoll.

- Vi har svært gode resultater på testsiden, og har allerede vært deltager i flere store og spennende prosjekter. Det gjelder blant annet innen dagligvare, bokbransjen, samferdsel og asset tracking i oljebransjen, sier Askevold.